Koolivaheaja eelsel nädalal toimus Malagas, Hispaanias Erasmus+ koostööprojekti Bibliolingua partnerite kohtumine, kus keskenduti senitehtu analüüsile ning arutati plaane, mida projekti edukaks lõpuleviimiseks eeloleval suvel ja sügisel veel teoks on vaja teha. Raatuse kooli esindasid õpetajad Mailiis Meitsar ja Aire Rillo.

BiblioLingua on noorukite lugemis- ja keeleõppeprojekt, mille töös osalevad kuue riigi partnerid ja kus keskendutakse lugemise, keeleõppe ning Euroopa kirjanduspärandi sidumisele.

Projektist lähemalt saab lugeda siit. Külastage ka projekti kodulehte, kust avaneb tee ka projekti blogisse, kuhu juba õige pea ilmuvad kõikide seniste blogipostituste eestikeelsed tõlked.

Malaga võttis meie õpetajad vastu Eesti mõistes suvise soojaga, kus kõrgemad temperatuurid küündisid koguni kolmekümneni ja merevesigi oli juba Eesti inimesele täiesti sobilik. Tööd õnnestus siiski teha konditsioneeridega varustatud keskkonnas, kus pea ja mõte selge püsis. Võõrustajaks oli sel korral õpetajate koolitus- ja keeleõppekeskus Babel Idioma y Cultura S.L.

Koosolekute käigus vaadati üle uuendused projekti kodulehel ja arutati läbi kõik see, mida tuleb arvestada ja meeles pidada suvel valmivate e-raamatute ja pedagoogiliste materjalide puhul. Näiteks viidi kodulehel, seda kasutanud õpetajate tagasiside põhjal, sisse uuendus, et e-raamatute tekstiosasid on nüüd võimalik kodulehelt ka välja printida, õige pea hakkavad projekti blogipostitused ilmuma kõikide partnerriikide keeltes jne. Toimusid arutelud selle üle, kuidas materjalide valmimise teises faasis veelgi tõhusamalt neid testida ning õpilaste ja õpetajate tagasisidet koguda, anti ülevaade projekti protsessihindamise ja kvaliteedihindamise praegusest seisust. 

Projekti peakoordinaator Berenger Dupont (Logopsycom, Belgia) andis ülevaate Belgia rahvusliku agentuuri poolt projekti vahearuandele antud tagasisidest ning sellest, kuidas kõige paremal moel erinevates riikides projekti tutvustavaid levitusüritusi korraldada. Kogu levitustegevustega seotud temaatika oli päevakorral ka tervikuna ning selle osas oli vahearuandele saadud tagasisideski tähelepanu pööratud. 

Soodustamaks tõhusamat projekti tulemuste levitamist õpetajate ja teiste haridusvaldkonnas tegutsejate hulgas, otsustati muuhulgas eTwinningu keskkonnas luua projektile oma TwinSpace. Samas projekti alguses levitustegevuste üheks sihtmärgiks seatud online kontaktide sihttasemed on tänaseks partnerite poolt peaaegu juba saavutatud, mis on kahtlemata hea märk. Nüüd ongi oluline sõnumite täpsem sihitamine. 

BiblioLingua projekti ametlik tööperiood kestab 31. detsembrini 2024.