Eriala: põhikooli loodusteaduslike ainete õpetaja
E-post:
 lauri.kolamets@raatuse.tartu.ee