Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
Esmaabi põhikooli lõpetajatele - 8.a klass
Kolmapäev, 19 Aprill 2023

SA Tartu Kiirabi koostöös Tartu Linnavalitsusega õpetab 2023. aasta jooksul
Tartu linna põhikoolilõpetajatele esmaabi baasoskusi. Oleme sellel aastal
valmis õpetama esmaabi Tartu linna koolide 8.-9.klassi.

Esmaabi koolitusest lähemalt:

* loengu vorm 3ak tundi (ehk 3x 45 min) koos vaheajaga. Pärast loengut
jagatakse õpilased gruppideks;
* oskustoad (maksimaalselt 4 tuba), kus õpitakse individuaalselt koos
esmaabiõpetajaga elustamist, verejooksu peatamist ja muid esmaabis kasulikke
- vajalikke oskusi;
* situatsioonülesannete lahendamine (maksimaalselt 8 ülesannet) ehk
praktiliselt tehakse veel kord kõik läbi, mis päeval õpitud.

Õpilastele väljastatakse oskusraamat, mis on ühtlaselt ka tunnistus esmaabi
õppest. Esmaabi õppest saab osaleda ka klassijuhataja või teine õpetaja, kes
lastega kaasas ning on eelnevalt läbinud esmaabi õppe (kas 16 või
8-tunnine). Võimalus õpetajal pikendada esmaabiandja tunnistust.

Lisainfo: Kristi Eelmäe