Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
8.b õppekäik Tartu Loodusmajja "Seened- mitte ainult söögiks"
Esmaspäev, 17 Jaanuar 2022

Õpiväljundid:

Programmi läbinud õpilane:

• oskab kasutada mikroskoopi ja binokulaari erinevate suurendustega objektide vaatamiseks, vahet teha puidu valge- ja pruunmädanikul, eristada tuntumaid söögi- ja mürgiseeni, valmistada ahjus šampinjone hallitusjuustuga, eristada valge- ja sinihallituse juuste ja neid serveerida;
• tunneb vähemalt kuut levinumat torikseent, 6 söögiseent, kahte samblikku, islandi käokõrva tee maitset, šampinjonide ja hallitusjuustude maitset, vähemalt 2 värvimiseks sobivat seeneliiki Eesti looduses;
• teab seente põhiomadusi, eoste tekkimise kohti, toitumistüüpe, rolle looduses, kuidas saab toitu ja ehitisi seenkahjustuste eest kaitsta, kust leida määramisabi seente kohta, miks ei tohiks hallitanud toitu süüa, kuidas hoiduda seenemürgistustest ja kust saada abi, kui hoidumine pole õnnestunud, kuidas valmistada lihtsamat pärmitainast, miks pärmitaigna maht kasvab, milliseid hallitusseente liike kasutatakse juustude valmistamisel;
• Eesti seente liikide mitmekesisust ja ligikaudset liikide arvu;
• mõistab seente olulist rolli looduslikes protsessides, tervishoius, majanduses ja seda, kuidas tekib maitseelamus ning miks on see seente puhul inimestel üsna erinev.

Seotus õppekavaga:

Seente tunnused ja eluprotsessid. Seente välisehituse ja peamiste talitluste võrdlus taimede
ja loomadega. Toitumine surnud ja elusatest organismidest, parasitism ja sümbioos. Samblikud. Eoste levimisviisid ja idanemiseks vajalikud tingimused. Käärimiseks vajalikud tingimused. Seente kasutamine. Laguahelad. Käitumine ja esmaabi mürgistuste korral, mürgistuste vältimine.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1. Seente välistunnuste võrdlemine, kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale.
2. Seente ehituse uurimine.

Reisi marsruut ja kava:

Õpilased tulevad kooli tavapärasel ajal ning võtavad osa 4-st esimesest tunnist. Seejärel suunduvad sööma (12:00) ja liiguvad Tartu Loodusmaja (Lille 10) juurde kella 12:40-ks. Programm algab 12:45 ja lõppeb 15:00. Sellega on koolipäev lõppenud.

Õpilasi saadab õpetaja Aigrid Kõõra.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Aigrid Kõõra