Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
9.b õppepogrammil "Inimese füsioloogia" Vapramäe loodusmajas
Teisipäev, 19 Oktoober 2021

Reisi marsruut ja kava:

Õpilased tulevad kooli juurde kella 8:45-ks. Start Jaama tänava poolse värava juurest Vapramäe loodusmajja kell 8:50. Programm loodusmajas algab 9:30 ja kestab 3 tundi. Kooli jõutakse tagasi orienteeruvalt 13:00 ja suundutakse sööma. Õpilased lähevad kohe pärast söömist tunnikavajärgsesse tundi.

NB! Kuna õppekäigu kestus on pikk, siis on soovitus kindlasti hommikul kõht täis süüa, lisaks võib kaasa võtta natuke meelepärast toidupoolist.

Eesmärk:
Uurimusliku õppe kaudu inimese füsioloogia õppimine ja analüüsimimisoskuse arendamine. Õpetada väärtustama looduslikku mitmekesisust, looduses liikumist, vastutustundlikku, säästvat eluviisi ja säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon).

Seotus õppekavaga:
Bioloogia III kooliastmes: inimene uurib loodust; vereringe; bioloogia (treeningu mõju vereringeelundkonnale), kehaline kasvatus (kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsus inimese tervisele, kehalise aktiivsuse roll tervislikus eluviisis, treeningu koormus), loodusõpetus (jõud liikumise põhjusena, oma keha jõu tunnetamine), loodusteaduslik uurimismeetod, füüsika (rõhumisjõud looduses ja tehnikas).

Õpioskused:
Õpilane
1. analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale;
2. peab oluliseks enda tervislikku treenimist;
3. selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale;
4. teab antropogeense tegevuse mõju atmosfäärile, suhtub loodusesse säästvalt;
5. oskab käituda loodusalal keskkonnateadlikult ja –hoidlikult.

Õpipädevused: digipädevus, enesemääratluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalne pädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus.

Õpilasi saadab õpetaja Aigrid Kõõra.

Lisainfo: Aigrid Kõõra