Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
1.a klass Tartu Mänguasjamuuseumi õuesõppe töötoas "Vanad head õuemängud"
Neljapäev, 27 Mai 2021

Kooli juurest hakkame liikuma kell 10:30. Programm muuseumi õuealal algab 11:00 ja kestab 1 tund. Tagasi kooli juurde jõuame u kell 12:30.

Õuesõppe tunnis tutvume mängudega, mis on läbi aegade olnud Eesti laste hulgas populaarsed. Neid mänge mängisid juba osalejate lapsevanemad ja vanavanemad. Lisaks õpime selgeks kaks praegusaja õpilaste lemmikmängu ja tuletame meelde vanu ning õpime uusi liisusalme. Mängime koos erinevaid tagaajamis- ja pallimänge, treenime mängides tähelepanelikkust, kiirust ja osavust.

Seos õppekavaga: üldõpetus, liikumisõpetus
Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, õpipädevus, matemaatika- ja ettevõtlikkuspädevus.

Laps oskab sisustada õues mänguaega, on arendanud kehalist osavust, oskab kokkulepitud reeglite kohaselt käituda ja teha koostööd, oskab tunnetada oma oskusi, saades teada, milline on enda arenguruum.

Õuesõpet rahastab Tartu LV haridusosakond.

Lisainfo: Mare Leivo