Sündmuste kalender

Eelmine kuu Eelmine päev Järgmine päev Järgmine kuu
Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
8. klassid Sagadi looduskooli õppeprogrammil "Fotosüntees on elu alus"
Teisipäev, 10 November 2020

Õppepäeva eesmärk:
1) Osata bioloogiatunnis õpitud teoreetilisi teemasid seostada looduses toimuvate protsesside ja objektidega;
2) Osata läbi viia lihtsaid katseid fotosünteesi uurimiseks;
3) Omada ülevaadet metsakoosluse erinevate organismirühmade rollist aineringes;
4) Mõista fotosünteesi tähtsust looduses ja inimese elus;
5) Väärtustada elurikkust läbi tegevuse ja teadmiste.

Seotus õppekavaga:
Põhikooli bioloogia teemad: kooslused; organismidevahelised suhte; seente tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse; taimede tunnused ja eluprotsessid.

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Tervis ja ohutus“.

Reisi marsruut ja kava:
TRK 7:00- Äntu järved (~20min)- Põhjakeskus (~20min) - Sagadi looduskool kell 10:00-15:00 (lõunasöögiks koolist saadud toidupakid) - Põhjakeskus (~45min) - TRK ~18:00.

Mida meeles pidada?
1) Pane ennast kindlasti ilmale vastavalt riidesse. Arvesta sellega, et õppepäev koosneb tegevustest looduskoolis sees kui ka juhendatud loodusretkest matkarajal.
2) Koolist saame kaasa toidupakid, kuid sellest jääb pikaks päevaks väheseks. Seega oleks vaja võtta kaasa ka endal toitu ja/või raha. Kindlasti ka joogipudel!
3) Bussis me ei söö. Teeme pause, mille ajal saab ka süüa.

Õpilasi saadavad õpetajad Aigrid Kõõra, Marika Säre ja Urmas Vessin.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Aigrid Kõõra