Sündmuste kalender

Eelmine kuu Eelmine päev Järgmine päev Järgmine kuu
Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
1.a klass Hullu Teadlase koolitunnis "Maa"
Teisipäev, 27 Oktoober 2020

Koolitund toimub TÜ muuseumis, Lossi 25.

Õpilased tulevad kooli tavapärasel ajal, toimub esimene tund.
Kooli juurest hakatakse liikuma kell 9:30.
10:00-11:00 koolitund muuseumis.
Tagasi kooli juurde jõutakse u kell 11:30.
Söömine kokkuleppel sööklaga tagasi tulles koolis.

Edasi jätkub koolipäev tavapäraselt.

Uuritakse, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates piirkondades. Õpitakse erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja mõõtma (n. õhu-temperatuur, tuul, sademed, pilvisus).

Programmi läbinud õpilane:
• oskab iseloomustada ilma ja teha lihtsamaid ilmavaatlusi ning vaatlustulemuste põhjal enesekohaseid järeldusi;
• märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
• teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid.

Programm toetab I kooliastme loodusõpetuse ainekava, aidates kaasa nii ainealaste teadmiste ja oskuste kujunemisele kui ka väärtuste ja hoiakute kujunemisele (inimene kui osa loodusest; inimese jt elusolendite seotus keskkonnaga). Lisaks luuakse programmis seoseid teistes ainetes omandatud teadmiste ja oskustega, olulisel kohal on läbivad teemad: nt tervis ja ohutus, eeskätt aga keskkonnateadlikkus ja säästev areng (programmis käsitletakse Maa kui elukeskkonna erilisust ja tähtsust, õhukoostise ja temperatuuride muutust ning nende olulisust elukeskkonnale).

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Mare Leivo