Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
7. klasside õppekäik Palamusele
Neljapäev, 30 November 2023

Kavas on kaks õppeprogrammi.

Koolitund teise talve lastele (1 tund).
Muuseumituur (2 tundi).

Ajakava:
8:00 väljasõit kooli juurest
9:00-13:00 algab programm (üks grupp õpilasi koolitunnis, teine grupp muuseumis, misjärel grupid vahetuvad)
(10:00 sööb esimene grupp lõunat; 12:00 sööb lõunat teine grupp)
14:00 Tagasi kooli juures

Õppekäigu eesmärgid:

Õpilane rakendab aktiivselt enda teadmisi, olles läbi lugenud ja/või kuulanud Oskar Lutsu teose "Kevade".

Programmis on õpilasel võimalik kogeda möödunud sajandi koolilapse igapäeva ning koolitund ise läbi mängida.


Õpilane tutvub peale kirjanduslike tasandite ka audiovisuaalse valdkonnaga ning seostab teost filmikunstiga.


Õpilane on läbinud kaks eriilmelist programmi ning teab Oskar Lutsu "Kevade" teksti kultuuriülest mõju ja mõistab selle suurt rolli kui olulist tüviteksti eestlaste kultuurielus.


Õppeprogramm on seotud suhtluspädevustega, kultuuri- ja väärtuspädevustega, õpipädevusega ning sotsiaalne- ja kodanikupädevus.

Õppekäigul on kaasas õpetajad Elina Tsäko, Eva-Liisa Mälksoo, Tõnis Hallaste ja Eneli Saar

Lisainfo: Eneli Saar, Elina Tsäko, Eva-Liisa Mälksoo ja Tõnis Hallaste