Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
7.a klass loodusmajas õppeprogrammil "Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus"
Teisipäev, 13 Detsember 2022

Reisi marsruut ja kava:
Õpilased tulevad kooli tavapärasel ajal. Toimub 3 esimest tundi, pärast tunde suunduvad õpilased sööma ja stardivad 11:30 Tartu Loodusmajja (Lille 10). Programm algab 12:00 ja lõppeb kell 14:15, millega on koolipäev lõppenud. Õpilased liiguvad iseseisvalt koju.

Programmi läbinud õpilane:
• oskab abimaterjale kasutades määrata kalu; vajadusel kala lahata ja puhastada, mõõta kala pikkust ja otsustada, kas kala on alamõõduline või mitte; leida infot tootesiltidelt; nimetada vähemalt 3 Eesti kaitsealust kala.
• tunneb kalade välis- ja siseehitust, vähemalt 10 liiki Eesti kalu;
• teab kalade kaitseks kasutatavaid meetmeid; kalade paljunemise, rännete, liikumise ja toitumisega seotud suurt mitmekesisust.
• mõistab kalade sise- ja välisehituse seoseid nende elukeskkonna ja eluviisiga; kalade olulisust nii ökosüsteemides kui inimese elus.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õpilastega on koos õppekäigul õpetaja Lauri Kõlamets.

Lisainfo: Kristi Eelmäe