Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
6.b õppepäeval "Taimetark Laeva soos"
Esmaspäev, 23 Mai 2022

Ülevaade õppeprogrammist:

Õppeprogrammis pööratakse tähelepanu erinevate koosluste elutingimustele ja elurikkusele taimede näitel. Osalejad saavad Selli-Sillaotsa rajal ülevaate Alam-Pedja looduskaitsealal asuva Laeva soo ja selle äärse metsa taimestikust. Põhiliselt uuritakse ja õpitakse tundma rabas kasvavaid levinumaid taimi ning võrreldakse taimestikku soo erinevates arenguastmetes ja metsakoosluses. Tähelepanu pööratakse taimede rindelisusele ning arutletakse taimede kasvukohast tingitud kohastumuste üle. Töö toimub 2-3 liikmelistes gruppides - vaadeldes, uurides, mänguliselt tegutsedes ja töölehte täites.

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- selgitada oma sõnadega mõisteid: soo, madalsoo, siirdesoo, raba, taimede rindelisus;
- selgitada soode kujunemist ja arengut;
- seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega;
- võrrelda taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
- selgitada oma sõnadega taimede kohastumisi vastavalt kasvutingimustele;
- võrrelda metsa ja soo erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
- oskab kirjeldada ja anda lisainfot vähemalt 10 kohatud liigi kohta.

Õpilane mõistab:
- mõistab soo kui ökosüsteemi olemust, olulisust ja kaitsmise vajadust;
- inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda.

Õppekäigu marsruut ja kava:

Õpilastel toimub 2. esimest tundi, misjärel suunduvad hiljemalt 10:25 Jaama tänava poolse värava juurde. Buss stardib 10:30, jõuame Selli-Sillaotsa õpperaja alguspunkti ~11:15. Selli-Sillaotsa õpperaja pikkus kokku on 4,7 km, millest õppeprogrammi käigus läbime 3,5 km. Õppepäeva vältel on ka lõunapaus (võtame toidupakid koolist kaasa). Kooli juurde jõuame tagasi ~15:30.

Pane tähele, et ...

õppeprogramm toimub matkarajal (osaliselt metallvõrguga kaetud laudteel, osaliselt hakkepuiduga kaetud rajal, samuti astume soo pinnasele), seetõttu on vajalik ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad märjal maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Matkakotti kaasa pakkida vihmakeep, veepudel, meelepärane snäkk, vajadusel sääse- ja puugitõrjevahend ning ravimid.

NB! Õppepäeval me ...
ei lärma, looduses liikudes ei kasuta nutiseadmeid, ei prügista bussi ega loodust. Arvestama peame, et rajad võivad olla libedad. Võime kohata näiteks rästikut, samuti peame valmis olema kohtumiseks puukide, sääskede jt elusolenditega.

Õpperogrammi viib läbi Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo peaspetsialist Piret Valge.
Õpilastega kaasas õpetaja Aigrid Kõõra.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Aigrid Kõõra