Põhikoolis 2016/2017. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

  Kuupäev Põhikooli lõpueksamid
  1.06.2017 eesti keel (kirjalik)
  7.06.2017 matemaatika (kirjalik)
  13.06.2017 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  13.-14.06.2017 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
     
  Kuupäev Tasemetööd
  3.05.2017 6. klassidele - eesti keel (kirjalik)
  10.05.2017 3. klassidele - eesti keel (kirjalik)
  9.05.2017 6. klassidele - matemaatika (kirjalik)
  16.05.2017 3. klassidele - matemaatika (kirjalik)
  18.05.2017 6. klassidele - ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik)