Põhikoolis 2020/2021. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

  Kuupäev Põhikooli lõpueksam
  30.05.2022 eesti keel (kirjalik)
  6.06.2022 matemaatika (kirjalik)
  14.06.2022 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  14.-15.06.2022 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
     
  Kuupäev Tasemetööd
    7. klassidele - loodusõpetus
    4. klassidele - loodusõpetus
    7. klassidele - matemaatika
    4. klassidele - matemaatika