Informatsioon käesoleva õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise kohta (haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“). 

Õppenõukogud toimuvad 2021/2022. õppeaastal järgmiselt:

25.01.2022 kooli auditooriumis
07.06.2022 kooli auditooriumis
15.06.2022 kooli auditooriumis
30.08.2022 kooli auditooriumis