Lühidalt peamisest

Projekt "Joyful Reading" ("Rõõmuküllane lugemine") saab teoks nelja partnerkooli ja ühe Leedu IT organisatsiooni ühise ettevõtmisena. Projekti eesmärgiks on laste lugemishuvi kasvatamine ning peamiseks tegevuseks on ühiselt valitud raamatutegelastest veebipõhise arvutimängu valmistamine.

Osalevad partnerid:

Jovaras progymnasium, Šiauliai (Leedu)
Vålbergsskolan, Nors Skolområde, Karlstad Kommun (Rootsi)
Riga Grammar School of Nordic Languages (Läti)

Association Rural Internet Access Points (Leedu)
Tartu Raatuse Kool (Eesti)

Projektil on ka oma koduleht, mis avaneb siit.

Projekti finantseeritakse Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.


Projekti kokkuvõte

Projekti jooksul arendatakse ja tugevdatakse eri riikidest osalevate koolide vahelist koostööd, arendatakse välja innovatiivseid ja atraktiivseid mänge, mis integreeritakse õpiprotsessi igas partnerkoolis ning mida levitatakse ja tutvustatakse ka teistele Põhja- ja Baltimaade koolidele.

Iga laps väärib võimalust õppida ja armastada lugemist. Mitmed uuringud on näidanud lugemise olulisust õpiprotsessis. Lugemisoskuse arendamine on üks peamisi eduka õppimise aluseid, mis on edufaktoriks interpreteerimisel ja andmete, informatsiooni töötlemisel teadmiseks, teadmuseks. Lugemisoskus ja -võime on ka aluseks edukale õpiprotsessile järgmistel haridusastmetel. Samas iga aasta ilmub uusi statistilisi andmeid, mis kõnelevad õpilaste aina vähenevast lugemisharjumusest. Ühe peamise põhjusena nähakse arvuteid ja internetti, mis laste igapäevaelu täidavad. Kuid tegelikkuses tuleb need laste igapäevased vahendid panna lugemisharjumuse tekitamise vahenditena edukalt tööle, sest vanad meetodid enam ei tööta.

Projekti "Joyful Reading" peamine eesmärk on kasutada uusi meetodeid ja innovatiivseid tehnoloogiaid, nagu tahvelarvutid, mängud ja interaktiivsus, et motiveerida 12-14. aastaseid lapsi ja kujundada neis lugemisharjumus.

Eesmärgid

Koostööprojektil on kokkuvõttes rida eesmärke:

- luua tugevad koostöösidemed ja arendada koolidevahelist koostööd
- julgustada ja edendada lugemist
- edendada võõrkeelte õpet
- arendada välja õppetöös kasutatavaid mänge, vastavalt õpilaste poolt raamatute
  narratiivide järgi loodud stsenaariumitele
- testida õppealaseid mänge nende sihtgrupi, partnerkoolide õpilaste, peal
- integreerida testi edukalt läbinud mängud õpiprotsessi
- levitada õppealaseid mänge teistes Põhja- ja Baltimaade koolides


Tegevused

Kõikide tegevuste koordineerimisel on vastutavaks partneriks Leedu kool. Igapäevane partnerite vaheline suhtlemine toimub läbi telefoni elektroonsete abivahendite. Iga 3 kuu jooksul on plaanis korraldada Skype vahendusel kõikide osapoolte vahelisi videokonverentse jne. Projekti perioodi jooksul (2013 sügis-2015 kevadsuvi) korraldatakse igas partnerkoolis 1 mobiilsuskohtumine (4 õpilast+1 õpetaja igast koolist) ning samal ajal projekti juhtmeeskonna kohtumised.


Tulemused

Loodetavad lähiperspektiivi tulemused on:
- motiveeritud ja parema lugemishuviga õpilased
- valmib uus õppematerjal, mida saavad kasutada ka õpetajad - õpimäng tahvelarvutitele ja
  Facebooki keskkonnale, läbi mille õpilasi raamatute juurde tuua.

Mängu väga oluline eelis on see, et ta saab olema läbi Interneti vabalt kättesaadav (FB) ning tekitatakse võimalus tema tasuta allalaadimiseks tahvelarvutitesse.

Pikemas perspektiivis näeme järgmiseid tulemusi:
- parem noorte lugemisharjumus, läbi mille avastatakse lugemise eelised ning tuntakse
  rõõmu ja naudingut, mida lugemine pakub.
- loodud ja arendatud on partnerkoolide vahelised tugevad sidemed ja toimib koolidevaheline
  hea koostöö.

Seotud uudised ja videod:

Joyful Reading became an experience for life
/Nodplusonline, 07.10.2016/

Projekti Joyful Reading raames toimunud Edgar Pekuse loovtööna valminud kontsert "Joyful Concert"
/03.03.2015/

Joyful Reading projekti raames valminud arvutimängust /TÜ ajakirjanduse õppetooli tudengite portaal/

Raatuse Kooli õpilased osalevad uue arvutimängu valmistamisel

Šiauliais astuti esimesed sammud uue arvutimängu loomisel

Neli tüdrukut kirjutasid Rootsis arvutimängule stsenaariumeid

Raatuse kooli õpilaste osalusel valmis lõbus arvutimäng

Aire Rillo intervjuu KUKU raadiole Joyful Reading projektist /KUKU raadio, 04.03.2015/

Lapsed lõid tuntud teosel põhineva mängu /Tartu Postimees, 06.03.2015/

Joyful Reading projekti infokiri nr 1 /27.02.2014/

Joyful Reading projekti infokiri nr 2 /30.03.2015/


Seotud galeriid:

Joyful Reading projektinädal Leedus - jaanuar 2014

Joyful Reading projektinädal Rootsis - juuni 2014

Joyful Reading projektinädal Lätis - september 2014

Joyful Reading projektinädal Eestis - märts 2015