Tartu Raatuse Kool on Tartu kesklinnas asuv pika ajalooga põhikool. Oleme esimene kool Tartus ja üks väheseid Lõuna-Eestis, kus alates 1. klassist õpitakse A-keelena kas saksa või inglise keelt. Alates 2011. aastast on koolis eraldi spordiklass, kus koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga saavad õpilased tutvuda erinevate spordialadega.

 

Meie kooli keskne eesmärk on alati õpilane ja individuaalne lähenemine igale lapsele. Samuti on meile oluline õppimist toetav hindamine, mistõttu toimub esimeses kooliastmes hindamine läbi suuliste ja kirjalike sõnaliste hinnangute. See võimaldab lapsele ja tema vanematele anda paremat sisulist tagasisidet lapse arengust, teadmistest ja oskustest. Kuni 2016. aastani toimub järk-järguline üleminek sarnasele hindamisele ka teises kooliastmes (4.-6. klass). Loovusainetes rakendame mitteeristavat hindamist.

Lühiülievaadet kooli ajaloost ja tänase päeva tegemistest saab lugeda siit.