Alljärgnevast kalenderplaanist leiate meie kooli kõige olulisemad teetähised läbi õppeaasta. Siin on kõik peamised õppetöö- ja eksamiperioode ning koolivaheaegu puudutavad kuupäevad, kuid ka meie kõige tähtsamate ühisürituste toimumise ajad. Samas toimub koolis palju rohkem huvitavaid sündmusi kui siin kirjeldatud ning päris mitmete ürituste kohta ei ole õppeaasta alguses veel täpsed kuupäevad kokku lepitud. Viimaste kohta leiate jooksvalt infot meie kodulehe avalehel olevast sündmuste rubriigist ja Stuudiumist.

Tasemetööde ja eksamite toimumisajad leiate kikkides lingil

  Aeg Tegevus
  01.09.2022 Õppeaasta avaaktused
  2.-11.09.2022 I õppeperioodi kokkuvõtvate tööde
kandmine Stuudiumisse
  5.09.2022 Pikapäevarühma avamine
  5.09.2022 Ringitundide käivitamine
  12.09.2022 Eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja õpiabi vajavate õpilaste nimekirjade kinnitamine
  15.09.2022 Spordipäev
  21.09.2022 Eelkooli lapsevanemate koosolek
  21.09.2022 Individuaalsete õppekavade lepingute
koostamine ja allkirjastamine
  23.09.2022 Loovtööde teemade kinnitamine
  28.09.2022 Eelkooli algus
  30.09.2022 E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  5.10.2022 Õpetajate päeva tähistamine
  10.-14.10.2022 Lastevanemate koosolekud
  24.-28.10.2022 II õppeperioodi kokkuvõtvate tööde
kandmine Stuudiumisse
  30.10.2022 II perioodi tunniplaani kinnitamine
  21.10.2022 9. klassi I perioodi lõpp
  24.-30.10.2022 Sügisvaheaeg
  15.11.2022 E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  25.11.2022 7.-8 klassi I trimestri lõpp
  12.12.2022 9. klassi kuruste tagasiside
  14.12.2022 Eelkooli jõulupidu
  20.12.2022 Jõulukontsert Jaani kirikus
  21.12.2022 9. klassi II perioodi lõpp
  Detsember 2022 1.-9. klasside jõulupeod
  22.12.2022-8.01.2023 Talvevaheaeg
  9.01.2023 III perioodi tunniplaani kinnitamine
  Jaanuar 2023 Arenguvestlused õpilastega
  Jaanuar 2023 Põhikoolilõpetaja teatab kooli
juhtkonnale õppeaine, milles ta
soovib sooritada valikeksami
  9.01.2023 Individuaalsete õppekavade lepingute
koostamine ja allkirjastamine
  9.01.2023 Eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja õpiabi vajavate õpilaste nimekirjade kinnitamine
  20.01.2023 I poolaasta lõpp (1.-9. klass)
  24.01.2023 Õppenõukogu
  24.01.2023 E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  Jaanuar 2023 Uurimis- ja loovtööde vaheseminar (8. klass)
  16.-17.02/20.-22.02.2023 Teemanädal
  23.02.2023 9. klassi III perioodi lõpp
  23.02.2023 Vabariigi aastapäeva tähistamine 
  Veerbruar-märts 2023 Rahulolu-uuringud (SA Innove)
4. ja 8. klassidele
  Veerbruar 2023 Liikluskool 3. klasside õpilastele
  6.03.2023 IV perioodi tunniplaani kinnitamine
  17.03.2023 E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  27.02-5.03.2023 Kevadvaheaeg I
  17.03.2023 7.-8 klassi II trimestri lõpp
  1.04.2023 8. klassi loovtööde esitamise tähtaeg
  6.04.2023 Parimate õpilaste vastuvõtt
  21.04.2023 Gümnaasiumide sisseastumise ühiskatse / E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  24.-30.04.2023 Kevadvaheaeg II
  30.04.2023 9. klassi IV perioodi lõpp
  19.04.2023 Eelkooli lõpupidu
   02.05.2023 V perioodi tunniplaani kinnitamine
  18.05.2023 Kohtumine 8. klassi lastevanematega
(teemaks osaline kursuste süsteem 9. klassis)
  Mai-juuni Loovtööde kaitsmine
  Mai 2023 Kevadkontsert
  29.05.2023 Tutipidu
  2.06.2023 Põhikooli eesti keele lõpueksam
  7.06.2023 Põhikooli matemaatika lõpueksam
  9.06.2023 Õppenõukogu
  12.06.2023 Põhikooli valikeksam vene keeles, bioloogias,
keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse,
saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  13.-14.06.2023 Põhikooli valikeksam inglise, prantsuse,
saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
  13.06.2023 II poolaasta lõpp; V kursuse lõpp;
III trimestri lõpp
  13.06.2023 Kooliaasta lõpetamine /
aktused - 1.-8. klassid
  14.-22.06.2023 Täiendav õppetöö
  14.06-31.08.2023 Suvevaheaeg
  19.06.2023 Õppenõukogu
  21.06.2023 Põhikooli lõpuaktus
  30.08.2023 Õppenõukogu