Alljärgnevast kalenderplaanist leiate meie kooli kõige olulisemad teetähised läbi õppeaasta. Siin on kõik peamised õppetöö- ja eksamiperioode ning koolivaheaegu puudutavad kuupäevad, kuid ka meie kõige tähtsamate ühisürituste toimumise ajad. Samas toimub koolis palju rohkem huvitavaid sündmusi kui siin kirjeldatud ning päris mitmete ürituste kohta ei ole õppeaasta alguses veel täpsed kuupäevad kokku lepitud. Viimaste kohta leiate jooksvalt infot meie kodulehe avalehel olevast sündmuste rubriigist ja Stuudiumist.

Tasemetööde ja eksamite toimumisajad leiate kikkides lingil

  Aeg Tegevus
  01.09.2023 Õppeaasta avaaktused
  1.-11.09.2023 I õppeperioodi kokkuvõtvate tööde
kandmine Stuudiumisse
  4.-6.09.2023 Pikapäevarühmade avamine
  8.09.2023 Eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja õpiabi vajavate õpilaste nimekirjade kinnitamine
  11.09.2023 Ringitundide käivitamine
  11.09.2023 Õpiabirühmade avamine
  18.09.2023 Spordipäev
  20.09.2023 Eelkooli lapsevanemate koosolek
  22.09.2023 Individuaalsete õppekavade lepingute
koostamine ja allkirjastamine
  22.09.2023 Loovtööde teemade kinnitamine
  27.09.2023 Eelkooli algus
  29.09.2023 E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  5.10.2023 Õpetajate päeva tähistamine
  9.-13.10.2023 Lastevanemate koosolekud
  3.10.2023 1.-9. klasside lapsevanemate üldkoosolek
  24.-28.10.2023 II õppeperioodi kokkuvõtvate tööde
kandmine Stuudiumisse
  20.10.2023 9. klassi I perioodi lõpp
  23.-29.10.2023 Sügisvaheaeg
  13.11.2023 E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  13.12.2023 9. klassi kursuste tagasiside
  13.12.2023 Eelkooli jõulupidu
  18.12.2023 Jõulukontsert Jaani kirikus
  20.12.2023 9. klassi II perioodi lõpp
  Detsember 2023 1.-9. klasside jõulupeod
  21.12.2023-7.01.2024 Talvevaheaeg
  Jaanuar 2024 Põhikoolilõpetaja teatab kooli
juhtkonnale õppeaine, milles ta
soovib sooritada valikeksami
  Jaanuar-veebruar 2024 Arenguvestlused õpilastega
  Jaanuar 2024 Uurimis- ja loovtööde vaheseminar (8. klass)
  8.01.2024 Individuaalsete õppekavade lepingute
koostamine ja allkirjastamine
  8.01.2024 Eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja õpiabi vajavate õpilaste nimekirjade kinnitamine
  26.01.2024 I poolaasta lõpp (1.-9. klass)
  30.01.2024 Õppenõukogu
  30.01.2024 E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  19.-23.02.2024 Teemanädal
  23.02.2024 9. klassi III perioodi lõpp
  23.02.2024 Vabariigi aastapäeva tähistamine 
  Veerbruar-märts 2024 Rahulolu-uuringud (SA Innove)
4. ja 8. klassidele
  26.02-3.03.2024 Kevadvaheaeg I
  1.04.2024 8. klassi õpilaste loovtööde esitamise tähtaeg
  12.04.2024

Tartu gümnaasiumide 2024. aasta ühised sisseastumiskatsed

  17.04.2024 Eelkooli lõpupidu
  18.04.2024 Direktori vastuvõtt parimate õpilastele ja nende vanematele
  19.04.2024 9. klassi IV perioodi lõpp
  19.04.2024 Gümnaasiumide sisseastumise ühiskatse / E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  22.-28.04.2024 Kevadvaheaeg II
  Mai 2024 Kohtumine 8. klassi lastevanematega
(teemaks osaline kursuste süsteem 9. klassis)
  Mai 2024 Loovtööde kaitsmine / E-õppe päev / Iseseisva õppimise päev
  Mai 2024 Tutipidu
  20.05.2024 Põhikooli B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline)
  31.05.2024 Põhikooli eesti keele lõpueksam (kirjalik)
  6.06.2024 Põhikooli matemaatika lõpueksam (kirjalik)
  6.06.2024 Kevadkontsert
  7.06.2024 Õppenõukogu
  12.06.2024 Põhikooli valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik)
  12.-13.06.2024 Põhikooli valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline)
  12.-14.06.2024 Põhikooli valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline)
  12.06.2024 II poolaasta lõpp; V kursuse lõpp
  12.06.2024 Kooliaasta lõpetamine /
aktused - 1.-8. klassid
  13.-21.06.2024 Täiendav õppetöö
  13.06-31.08.2024 Suvevaheaeg
  20.06.2024 Põhikooli lõpuaktus
  30.08.2024 Õppenõukogu