Meie koolis on õpilastele ja õpetajatele avatud söökla ja kohvik, kus on võimalik süüa nii koolilõunat kui osta endale muud meelepärast kohviku menüüst.

160 inimest mahutav valgusküllane söögisaal on laste ja töötajate poolt palavalt armastatud paik. Kindlasti on sellel suur teene aastast 2001. toitlustust pakkuval osaühingul Aniri'l ja tema säraval juhataja Irina Piir'il.

2010. aastal jõuti Tervise Arengu Instituudi korraldataval konkursil "Parim koolisöökla" finaali

Õpilaste söögivahetundide ajad leiab siit.

Toidurahast

Koolilõuna maksumuseks 1.-4. klassis on 1,10 eurot ja 5.-12. klassis 1,36 eurot. Koolilõuna hinna kehtestamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse määrus nr 14 (14.08.2012.a) ja Tartu Raatuse Kooli hoolekogu otsus. 

Toiduraha    1.-4.klass  
Jaanuar 17  toidupäeva x 0.20 = 3.40
Veebruar 19  toidupäeva x 0.20 = 3.80
Märts 18  toidupäeva x 0.20 = 3.60
Aprill 19  toidupäeva x 0.20 = 3.80
Mai 22  toidupäeva x 0.20 = 4.40
Juuni 4   toidupäeva x 0.20 = 0.80
  99 toidupäeva x 0.20 =19.80

Toidupäeva maksumus 1,10 EUR, millest Tartu linn tasub 0,90 EUR ja lapsevanemal tuleb tasuda 0,20 EUR

 

Toiduraha    5.-9.klass  
Jaanuar 17  toidupäeva x 0.46 = 7.82
Veebruar 19  toidupäeva x 0.46 = 8.74
Märts 18  toidupäeva x 0.46 = 8.28
Aprill 19  toidupäeva x 0.46 = 8.74
Mai 22  toidupäeva x 0.46 =10.12
Juuni 4  toidupäeva x 0.46 = 1.84
  99 toidupäeva x 0.46 =45.54

Toidupäeva maksumus 1,36 EUR millest Tartu linn tasub 0,90 EUR  ja lapsevanemal tuleb tasuda 0,46 EUR

 

NB! Pikapäevarühma toidukorra maksumus on 0.80 EUR  (maksekorralduses palun märkida, milliste päevade eest tasute)

Järgneva kuu toiduraha palume üle kanda OÜ Aniri a/a nr EE062200221017497870 või tasuda sularahas kooli sööklasse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks. ( v.a septembrikuu toiduraha)

Ülekandega maksmisel palun kirjutada selgitusse lapse nimi ja klass. Kui laps puudub koolist, siis toimub toiduraha tasaarvestus järgmiselt:

Nt Laps haigestus 09. jaanuaril. Lapsevanem teatab sellest 09. jaanuaril telefonil 5860 1514. Alates 10.jaanuarist on laps toidult maha arvatud. Lapsevanem teatab lapse kooli tulemisest 12. jaanuaril telefonil 5860 1514. Alates 13. jaanuarist on laps arvatud sööjate nimekirja.

NB! 10.-12. jaanuari (3 päeva) toiduraha kandub järgmisse kuusse, s.o lapsevanem tasub puudutud päevade (3 päeva) maksumuse võrra vähem.