Juba mitmendat aastat on Tartu Linnavalitsuse haridusosakond kuulutanud välja projektikonkursi õppekava toetavatele projektidele.

2013. aasta oli meie koolile eriti edukas, sest kõik neli esitatud projekti said ka toetuse osaliseks.

 

Kusjuures meie kõige suurem ja olulisem selle õppeaasta projekt kaks päeva kestnud õpi- ja töötubade päevad "Õppida on huvitav ehk igas aines on ainest!" osutus taotlusvoorus kõikidest Tartus esitatud projektidest kõige edukamaks, saades 300st võimalikust hindepunktist 298. Täpsemalt hindamiskomisjoni tööst, kus on ära toodud projektide pingerida ja toetuste määramisest saab lugeda vastavast korraldusest (link dokumendile)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Meie koolis 2013/2014. õppeaastal läbiviidavad õppekava toetavad projektid:

Õpi- ja töötubade päevad (17.-18.10.2013) "Õppida on huvitav ehk igas aines on ainest!

Kellele: 5.-9. klasside õpilased, õpetajad ja tugipersonal

Mida: kokku 40 erinevat õpi- ja töötuba, mida viivad läbi õpetajad ja erinevad külalised

Eesmärk:
olenevalt valitud töö- või õpitoa tegevuse pikkusest osaleb iga õpilane kahel päeval kokku 6-12 töö- või õpitoas. Eesmärgiks on õpilaste õpimotivatsiooni, õpihuvi ja silmaringi suurendamine kõikides õppeainetes ning näidata, et igas aines on rohkem võimalusi kui seda tavaline koolitund võimaldab pakkuda. Eesmärk on võimendada seeläbi õpilase huvi ka õppeainete vastu, mis tunduvad talle keerulised või igavad.


Seotud uudised:

Tartu Raatuse Kooli õpilased saavad kaheks päevaks isikliku tunniplaani

Tartu Raatuse Kooli direktori Toomas Kink'i intervjuu Kuku Raadiole /17.10.2013/

Igas aines on ainest /Tartu Ekspress, 17.10.2013/

Mitkekesised töötoad tõstsid laste õpihuvi /Tartu Postimees 21.10.2013/

Tartu koolid harjutavad elu gümnasistideta /Õpetajate Leht 25.10.2013/


Seotud galeriid:

Õpi- ja töötubade päevad 1

Õpi- ja töötubade päevad 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Seinamängu komplekti valmistamine ja võistluse läbiviimine

Kellele: Tartu linna koolide III kooliastme õpilased

Mida: Põneva puidust seinamängu valmistamine meie kooli õpilaste poolt ja koolidevahelised seinamängu võistlused. Mängitakse üksi või/ja meeskonniti. Saab korraldada erinevaid võistlusi – koolidevaheline, klassidevaheline, üksi ja meeskonnaga, võistlusi aja peale või punktisummana, saab teha rekordeid.

Eesmärk: Seinamäng arendab õpilases osavust, reageerimisoskust, koordinatsioonivõimet, täpsust, meeskonnatööd, loogilist mõtlemist. Seinamänguga saab mängida igaüks, olenemata vanusest ja soost. Üks mänguaeg ei võta kaua aega ja kõigil on võrdsed võimalused võita. See mäng on hea ajaviide vahetundides.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lugemisõhtu algklasside õpilastele

Kellele: 1.- 4. klasside õpilased

Mida: Lugemisõhtul toimub kohtumine ja vestlus tuntud lastekirjanikuga. Seejärel toimuvad lahedad tegevused töötubades, kus õpetajad viivad läbi erinevaid mängulisi lugemisega seotud tegevusi.

Eesmärk: õpilaste lugemishuvi süvendamine ja huvi tekitamine raamatute lugemise vastu ning eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine kirjanduse kaudu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tartu linna ja maakonna 2. klasside õpilaste mälumänguturniir "Mõtteragin"

Kellele: Tartu linna ja maakonna 2. klasside õpilased ja õpetajad. Ühes võistkonnas on 4 last ning igast koolist võib osaleda kuni kaks võistkonda.

Mida: Mälumänguvõistlus kahes voorus. Küsimused on kümnel teemal – lasteraamat, sõnavara, Eesti, Tartu, loodus, sport, muusika, ametid ehk elukutsed, nuputamine ning päevakajaline. 1.voorus, mis toimub sügisel veebipõhiselt kodukoolides on igal teemal 3 küsimust ning aega lahendamiseks poolteist tundi. Talvel saavad parimad koolide võistkonnad kokku meie koolis toimuvas finaalvoorus, kus toimub võistlus "Kuldvillaku" põhimõttel.

Eesmärk: Mängus osalevad lapsed oskavad ümbritsevat maailma lahtiste silmadega näha ning nähtu-kuuldu üle arutleda nii pereringis kui klassikaaslastega; on sinasõbrad lasteraamatuga ning suudavad teha koostööd.