Pärast koolitunde on 1.-4. klasside õpilastel võimalik osaleda kooli pikapäevarühmas, mis on loodud selleks, et pakkuda tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel. Samuti koduste ülesannete täitmisel ning kus lapsed saavad tegeleda erinevate huvitegevuste ja liikumisega. Klassivälise tegevusena korraldatakse erinevaid õppekäike. Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad koolis täiendava toidukorra, mille eest tasub lapsevanem.

Pikapäevarühma võetakse lapsi lapsevanema sooviavalduse alusel. Rühma suurus võib olla kuni 24 õpilast.

Tartu Raatuse Kooli pikapäevarühma ja liikumistundide töökorralduse alused leiate siit.

Pikapäevarühma ja liikumistundide päevakava 2019/2020. õppeaastal