Tegemist on Erasmus+ projektiga, mille nimi on STEAM the Music (akronüüm STEAMus). Projektis keskendume muusika ja teaduse ühisosale. Millised teaduslikud saladused peituvad helide taga, miks üks pill kõlab ühte- ja teine teistmoodi ning kuidas heli üldse tekib.

Raatuse kool on antud projektis koordinaatorkooli rollis.

Meiega koos osaleb projektis veel 4 Euroopa kooli:

L'Istituto Comprensivo Leone Caetani di Cisterna di Latina (Itaalia)
Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Ungari)
Comprehensive School “Geo Milev” (Bulgaaria)
Szkola Podstawowa Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego (Poola)

Eesmärgiks on iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija, kellel on arenenud õppekavas kirjeldatud üldpädevused ja baasoskused STEAMi valdkonnas, IKT vahendite kasutamisel, koostöövõimes, inglise keeles jne.

Aina enam oodatakse ühiskonnas, sh ettevõtjate ja tööandjate poolt, et noored suunduksid õppima rohkem STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) valdkondadega kaetud erialasid.

Paljud projekti elluviimise perioodile kavandatud tegevused on seotud justnimelt muusika ja inseneeria/tehnoloogia/teaduse seostamisega.

STEAM-õppe raames kujundatavaid oskusi on lisaks traditsioonilistele loodusteadustega seotud töökohtadele vaja ka kõikides teistes tööjõusektorites.

Fookuses on teadmiste omavaheline seostamine, koostöine õppimine ning kontekst vastandina kontekstivälisele ning üksikute ainete või kursustena toimuvale õppimisele.

Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, kus toimuvad praktiliste oskuste arendamise töötoad. 

Projektis kasutatakse järgmisi töövorme: esitlused, rahvusvahelise muusikapäeva ja rahvusvahelise päeva “Naised ja tüdrukud teaduses” ettevalmistamine, teaduskeskuste külastamine, teadusloengud, eksperimentide ja väliuuringute korraldamine, eksperimentaalsete muusikariistade loomine ja nende mängimine jne.

Näiteks toimub STEAMi tegevuste käigus kõlarite, süntesaatorite, ksülofonide, ühekeelpilli, kastanjettide, boomwhackeritega mängimine ja selleks juhendite koostamine.

Muusikariistade uurimine keskendub näiteks instrumentide (keelpillid, näppepillid, vask, löökpillid) erinevuste analüüsimisele ja sellele, kuidas need erinevused põhjustavad muutusi helispektris, lainekujus ja sageduses ning kuidas instrumendi heli tekitatakse.

Õpilastel kujuneb läbi projektis osalemise, uute töömeetodite kasutamise, silmaringi laienemise ja uute sõprade saamise kaudu eduelamus.

Projektiürituste korraldamine suurendab nende õpilaste motivatsiooni töötada STEAM-i valdkonnas, kuna neil on vahetu praktilise kogemuse kaudu võimalik näha oma töö tulemusi.

Lapsed saavutavad koolis paremaid tulemusi, kuna kasutavad uusi õppemeetodeid ja arendavad lisaks põhipädevusi ka STEAM-i valdkonnas.

Koos õpilastega saavad kasu ka koolid ja osalevad õpetajad, kes saavad võtta kasutusele uusi töömeetodeid, mõjutades läbi selle kogu koolis toimuva õppekvaliteeti ja tulevaste põlvede haridust.

Projekti tehniline üldkoordinaator Raatuses on arendusjuht Rene Leiner ja projekti pedagoogiline koordinaator õpetaja Lauri Kõlamets. Projektis löövad nõu ja jõuga kaasa ka teised meie kooli õpetajad. 

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Lingid ja seotud uudised:

Projekti kokkuvõttev koduleht

Projekti ühistegevuste manuaalid

Projekti ühistegevuste video

Bulgaarias muusikat, teadust ja tehnoloogiat sidumas

STEAMus Bulgaarias (fotogalerii)

STEAMus Bulgaaria õppimisnädala video 1 osa

STEAMus Bulgaaria õppimisnädala video 2 osa

Łódźi mustrid, maastikud ja algoritmid

STEAMus projektiga Poolas (fotogalerii)

STEAMus Poola õppimisnädala video 1 osa

STEAMus Poola õppimisnädala video 2 osa

Muusika ja teaduse kokkupuuted ajaloolises Itaalias

STEAMus projektiga Itaalias (fotogalerii)

Kõik teed viivad Rooma (õpilaste ja õpetajate giidituur iidses linnas)

STEAMus Itaalia õppimisnädala video 1 osa 

STEAMus Itaalia õppimisnädala video 2 osa 

STEAMus projekti teine aasta algas Ungaris

STEAMus projektiga Ungaris (fotogalerii)

STEAMus Ungari õppimisnädala video    

Tagasi rahvusvahelises maailmas

STEAMus Tartu õppimisnädal (fotogalerii)

STEAMus Tartu 2021 (video)