Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
9.b TÜ muuseumis õppeprogrammil "Aju, närvid ja mälu"
Neljapäev, 14 Aprill 2022

Eesmärgid:
1. Kinnistada teadmisi närvisüsteemist, närviraku ehitusest, kesknärvisüsteemi ülesannetest ja tunda nendega seotud piirkondi ajus.
2. Saada teadmisi närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise mõjudest.
Programmi läbimise käigus arendatakse ka enesemääratluspädevust (oma keha funktsioonide tunnetamine, ennastkahjustava käitumise teadvustamine ja riskikäitumise ennetamine) ning sotsiaalseid pädevusi.

Õppekäigu marsruut ja kava:
Õpilastel on tavapärane õppepäev kella 13:05-ni ehk toimuvad 5 tunnikavajärgset tundi, ka söömine tavapärasel ajal. Pärast 5. tundi liiguvad õpilased iseseisvalt TÜ muuseumisse (Lossi 25). Kogunemine fuajees 13:25. Programm algab 13:30 ja lõppeb 15:00. Sellega on koolipäev lõppenud.

Maski kandmine muuseumis kohustuslik.

Õppekäiku rahastab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond.

Lisainfo:
Aigrid Kõõra