Maikuus kaks nädalat väldanud Oskar Lutsu majamuuseumi keelemängus saavutas meie 4.-5. klasside võistkond teise koha. Seitsmeteistkümne konkurendi seas pjedestaalile jõudnud võistkonda kuulusid Merketa Kivinurm, Liisu-Leen Merisalu ja Elise Mustkivi 5.a ja Mirjam Oks 5.b klassist. Märkimist väärib ka tüdrukute suurepärane punktisumma -  66 punkti 70-st võimalikust.

Kui lapsi juhendanud Maila Jürgenson oma viienda klassi õpilastele keelemängus osalemiseks ettepaneku tegi, moodustus kolm võistkonda.

Eelneva juhendamiskogemuse põhjal teadis kogenud õpetaja, et ettevalmistamata pole mõtet õpilasi sinna võistlema saata.

"Kutselt saime lugeda, et võistlusülesanded põhinevad majamuuseumi väljapaneku vaatlemisel, info otsimisel ja kirjeldamisel. Õpilaste hindamisel oli plaanis, lähtuvalt õppekavast, keskenduda kolmele erinevale kategooriale - erinevatest allikatest info otsimise oskusele, küsimuste esitamise oskusele ning ladusale ja korrektsele kirjalikule eneseväljendusele," lisas õpetaja Maila.

Ainus ühine vaba aeg, mis õpetajale ja õpilastele sobis, leiti ühel laupäeva ennelõunal. Kõik võistlejad tulla ei saanud, aga õpilasi oli siiski arvukalt. Muuseumitöötaja võttis Raatuse kooli seltskonna lahkesti vastu ja tutvustas ruume. Täpsemalt uuriti juba ise, kus mingi eksponaat paikneb. Õpilased tegid nähtu kohta märkmeid. Iseseisvalt uuriti Oskar Lutsu elu ja loomingut tutvustavat materjali.

Võidukasse nelikusse kuulunud Liisu-Marleen ütles, et tal oli keelemängus väga huvitav osaleda, kuna sai teada uusi asju Oskar Lutsu kohta. Tulle meeldis ka see, et nägi muuseumis kõiki tema raamatuid. Võistlusülesandeid lahendas ta rahulikult ning vaatas korduvalt üle, et kõik oleks õige nii sisuliselt kui grammatiliselt. Kõik vastused, millele ta ise tuli, arutas ta mõistagi koos tiimikaaslatega läbi.

"Ma sain teada Oskar Lutsu elu ning pere kohta, seda milline ta oli ja mis talle teha meeldis. Tahaksin kindlasti ka tulevikus sellisest keelemängust osa võtta, sest see oli väga tore elamus ja ma sain teistega koostööd teha," võttis Liisu-Marleen võistluse kokku.