Maikuu esimesel nädalal toimus Pariisis Erasmus+ koostööprojekti Bibliolingua esimene rahvusvaheline kohtumine, kust Raatuse kooli poolt võtsid osa projekti koordinaator ja arendusjuht Rene Leiner ning Aire Rillo, üks kahest projektis sisuloome eest vastutavast õpetajast.

Kohtumine möödus äärmiselt töises ja konstruktiivses õhkkonnas, kus muuhulgas käidi üle kõikide partnerite vastutusvaldkonnad, arutleti sisuloome üle ning lepiti kokku olulised lähemad tähtajad.

Tegemist on Belgias asuva haridusinnovatsiooni keskuse Logopsycom poolt koordineeritava noorukite lugemis- ja keeleõppeprojektiga, milles keskendutakse lugemise, keeleõppe ning Euroopa kirjanduspärandi sidumisele.

Liigume rahvusvahelise koostöö uude etappi

Rene Leineri sõnul on tegemist äärmiselt põneva ja tänuväärse projektiga, kus meie õpetajad kaasa saavad töötada ja mille tulemusel reaalselt kasutatav digitaalne õppevahend valmib.

"Oleme oma rahvusvahelise tegevusega jõudnud punkti, kus tuleb teha olulised otsused, kuidas mõjusamalt edasi liikuda ja millised on koolile need kõige olulisemad väljakutsed. Nii mõneski mõttes võib ka selles projektis osalemist pidada märgiliseks ja pöördeliseks meie välisprojektide ajaloos, sest seda tüüpi suuremahulises Erasmus+ projektis pole me varem osalenud. Meie kooli meeskonna töö on materjalide sisuloome vajadustest lähtuvate spetsifikatsioonide ja vormingu väljatöötamine, kahe e-raamatu loomine kolmel erineval keeleoskuse tasemel ja viie tõlkimine eesti keelde, eksperthinnangu andmine ja materjalide testimine tundides, tagasiside analüüs, pedagoogiliste toimikute ja tunnimaterjalide loomine. Samuti oleme vastutavaks projekti protsessihindamise eest. Projekti lõpuks valmivad seitsmeteistkümnest Euroopa kultuuripärandisse kuuluvast kirjandusteosest koosneva teose keeleõppijale kohandatud lühivormidest online-raamatukogu, näidistunnid, töölehed ja rakendusvihik."
Kas Kevade on Eurovisioonil edukas?

Just neil päevil algab Eurovisiooni lauluvõistlusele sarnases süsteemis väljavalitud raamatute hindamine partnerite poolt, kus iseenda poolt väljapakutud raamatutele hääli anda ei saa. Iga partner sai välja pakkuda kahekordse arvu tema enda poolt lõpuks teostatavatest raamatutest. Meie pakkusime Ferenc Molnári "Pál-tänava poisid", George Orwelli "Loomade farmi", Oscar Wilde "Õnneliku printsi" ning musta hobusena meie oma Oskari, Oskar Lutsu "Kevade". Kohalike vähemtuntud teoste väljapakkumist arutati ka Pariisis ning julgustati seda tegema. Mai lõpuks peaks olema selge, kuidas läks.

Ajal, mil ligi 20% Euroopa elanikest on düsleksikud, ligi pooled ei valda ühtegi võõrkeelt ja vaid neli kümnest Euroopa kooliõpilasest saavutab võõrkeeles baastaseme, mis võimaldab tal pidada vestlust, on see väga tänuväärne projekt.


Kuue partneriga jätkuprojekt

Koos Raatuse kooliga töötavad kokku kuus partnerit, kellest peale meie on ainult üks üldhariduskool - Nitra põhikool, Slovakkiast. Lisaks Logopsycomile on projektis partneriteks veel keele- ja kognitiivsete kahjustustega laste ja täiskasvanutega tegelev organisatsioon Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS Itaaliast, era-keeltekool Babel Idioma y Cultura Hispaaniast ning digitaaltehnoloogia kaudu uusi lugemiskogemusi pakkuv kirjastamise ja graafilise disainiga tegelev agentuur Les Apprimeurs Prantsusmaalt.

Bibliodos projekt, mille loogiliseks järjeks Bibliolingua projekt on, keskendus täiskasvanud keeleõppijale ja selle raames valmis paarkümmend erinevatele lugemistasemetele mõeldud animeeritud lühiversiooni Euroopa kirjandusklassikasse kuuluvast teostest Austenist kuni Cervanteseni. Kuna viimane osutus väga edukaks ja mõjusaks (vaata tulemit siit, mis annab veidi aimu sellestki, mis käesoleva projekti raames valmib) ning erinevate koolide õpetajad olid huvitatud, et tehtaks midagi sarnast ka koolides kasutamiseks, siis uues projektis keskendume just kooliõpilastele. Projekt kestab kaks aastat ja on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2021–2027.

Pariisi kohtumisest vaata rohkem fotosid meie Facebooki lehelt.


Bibliolingua avakohtumisel osalenud partnerite esindajad.