Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
1.d õppeprogrammil Hullu Teadlase koolitund: Maa
Esmaspäev, 29 Mai 2023

Programm toetab I kooliastme loodusõpetuse ainekava.
Uuritakse, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates piirkondades. Õpitakse erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja mõõtma (n. õhutemperatuur, tuul, sademed, pilvisus).
Programmi läbinud õpilane:
• oskab iseloomustada ilma ja teha lihtsamaid ilmavaatlusi ning vaatlustulemuste põhjal enesekohaseid järeldusi;
• märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
• teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid.

Kool algab tavapärasel ajal.
08:30 start kooli juurest TÜ muuseumisse, Lossi 25
09:00- 10:00. õppeprogramm
10:30 tagasi koolis
Kokkuleppel sööklaga sööma kell 10:30.

Lisainfo: Riin Jürgenson