Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
4.b õppekäik Ülenurme Põllumajandusmuuseumisse
Esmaspäev, 03 Aprill 2023

Aktiivõppeprogrammi "Viljaterast leivani" õpiväljundid:
Eristab viljasorte ja nende kasutamist toiduvalmistamisel. Kirjeldab juuretisega rukkileiva kasulikkust tervisele. Jutustab leivaga seotud rahvatarkustest ja uskumustest. Kogeb viljaga seotud talutöid. Kirjeldab töid viljaterast leiva valmimiseni (ka toiduraiskamise seisukohalt).

Seos õppe- ja ainekavadega: Programm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust ning sotsiaalset- ja kodanikupädevust. Seotud õppeained: eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetuse, liikumisõpetus ja kodundus.

Õppekäik on õpilastele tasuta.
Õppeprogramm on rahastatud Maaeluministeeriumi poolt, samuti bussisõit ja soe lõunasöök kohapeal.

Kooli tuleme tavalisel ajal, kell 8:30. Toimuvad 1. tund ja B- võõrkeele tunni algusest kümmekond minutit. Seejärel sõidame kooli juurest Ülenurmele. Tagasi kooli juures oleme kell 13, jätkub 6. tund.

Lisainfo: Mare Kiisk