Lühidalt peamisest

Loovus on tänapäeval üheks peamiseks inimese kvaliteediks, mida tööandja ootab. Üha vähem on töid, mis nõuavad päevast päeva üksnes lihtsate ja ühesuguste ülesannete täitmist.

Ka kõige lihtsamate tööde puhul eeldavad tööandjad töötajatelt loovat mõtlemist ja probleemilahendamise oskust. Samuti vastutusvõimet võtta iseseisvalt vastu otsuseid ja mitte ootama kellegi korraldusi. Seega on loovus võtmekvaliteet, mis peab olema iga kooli fookuses läbi kogu õppekava. Kolme kooli vaheline rahvusvaheline koostööprojekt püüab kaasa aidata selle eesmärgi täitmisele. Lisaväärtuseks on see, et tegemist on väga eriilmeliste koolidega. Sihtrühmaks on 14-17 aastased kooliõpilased. Projekti koordineerib Tartu Raatuse Kool.

Projekt saab alguse 2016. aasta sügisel ja kestab kaks õppeaastat. Projekti finantseeritakse Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.


Partnerid

Jonava Senamiestis Gymnasium
Porvoo Point College


Eesmärgid

Peamiseks eesmärgiks on arendada lastes loovust, kasutades selleks nii traditsioonilisi kui ebatraditsioonilisi kunstidega seotud võtteid ja tegevusi. 72% maailma ettevõtlusliidritest väidab, et loovus on üheks viiest kvaliteedist, mida nad oma töötajatelt ootavad.

Kombineerides akadeemilist haridust kultuuri, kunsti, tantsu, teatri jms, annab õpilastele võimaluse näha ja avastada paremini oma isiksuse loovat poolt. Antud projekti puhul on lisaväärtuseks kultuuridevaheline aspekt - kohtumine ja koostegemine erinevatest riikidest pärit õpilastega arendab nende suhtlemisoskusi ja avardab maailmapilti.

Kasutades materjale ja lähenemisi, mis võimaldavad luua ebatüüpilisi kunstivorme, installatsioone, moedisaini, etenduskunsti eri vorme jne arendatakse laste loovust rahvusvahelises keskkonnas.


Tegevused

Kahe aasta jooksul toimuva projektikohtumise jooksul on planeeritud läbi viia väga palju konkreetseid tegevusi ja õpitube - varjude teatrist, kujutavast kunstist, infokommunikatsioonitehnoloogiast, ajaloost ja majandusest, rahvuskultuurist, fotograafiast, tänavakunstist, kunsti ajaloost, tehnokunstist, moedisainist jne.

Õpetajatel avaneb võimalus võrrelda ja analüüsida erinevaid õppevorme ja -meetodeid, mida nad oma õppetöös kasutavad.


Tulemused

Kuigi üks projekt ei pruugi veel muuta inimese elu, oleme oodatavate mõjudena näinud järgmist:

- õpilastel on arenenud inglise keele oskus ja suurenenud huvi teiste keelte vastu, suhtlemisoskus teisest kultuurist pärit inimestega, sotsiokultuurilised oskused
- suurenenud enesekindlus ja avatus
- arenenud loovus, teadlikkus, esinemisoskus
- parem kohanemisvõime, tolerantsus, motivatsioon ja initsiatiivikus
- suurem paindlikkus teisest kultuurist pärit inimeste mõistmiseks
- osalenud õpetajad jagavad oma praktilist kogemust teiste õpetajatega, mis omakorda julgustab neid olema rohkem loovad, innovatiivsed, pidevalt parandades oma õpetamise kvaliteeti

Seotud uudised ja galeriid:

Tants, laul ja kunst Leedu moodi

Projektinädal külalistega Leedust ja Soomest

MAUP projektinädal Tartus

Moodsa kunsti projektile pandi punkt Soomes

Modern Art...Porvoo 2017