Tegemist on Erasmus+ projektiga, mille nimi on Teaching, Improving and Training through Literacy Education (akronüüm TITLE). Nagu projekti nimigi ütleb, keskendume selles eelkõige laste lugemishuvile ja lugemisoskusele.

Meiega koos osaleb projektis veel 3 Euroopa kooli:

Osnovna skola Fran Koncelak Drnje (Horvaatia)
Agrupamento de Escolas Gil Eanes (Portugal)
Istituto comprensivo Ramiro Fabiani (Itaalia)

On üldteada asjaolu, et lapsed ei loe tänapäeval enam nii palju kui enne nutiajastut. Kuidas kutsuda esile laste huvi kirjanduse vastu, kuidas seda hoida ja arendada? Kuidas jõuda paremate tulemusteni funktsionaalses lugemisoskuses? Keerulised küsimused, millega meie kui partnerkoolid projekti käigus tegelema hakkavad. Lastele tuleb näidata, et lugemine ja kirjutamine võib olla lõbus, see ei pea olema igav ülesanne ning konteksti ja varjatud tähenduste mõistmine võib olla põnev.

Projektis on oodatud osalema uudishimulikud noored, kellele meeldivad uued ja põnevad väljakutsed. Nii need, kes on endas lugemispisiku juba leidnud ja tahavad seda edasi arendada kui ka need, kellele see võiks olla huvitavaks väljakutseks oma isiklikul arenguteel.

Projekti peamine eesmärk on kahtlemata õpilane - iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija, kellel on arenenud õppekavas kirjeldatud üldpädevused ja baasoskused.

Alaeesmärgid:

1. Lugemisoskuse areng - õppida lugema mõtte ja mõistmisega. Uudiste lugemisel kasutada adekvaatset allikakriitikat jms, mis aitab õppida eristama pärisuudiseid võltsuudistest jne.

2. Läbi ühise loometegevuse oma keeleoskuse areng - kuidas kasutada keelt rääkimisel ja kirjutamisel. Seda nii emakeeles kui inglise keeles.

3. Lugemise ja raamatute populariseerimise läbi saavutada õpilaste laiem sõnavara, rohkem teadmisi erinevate kultuuride kohta, retoorika ja suulise eneseväljenduse oskuse areng, sh inglise keeles.

Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õpilastle ja õpetajatele mõeldud õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, kus toimuvad praktiliste oskuste arendamise töötoad. Projekt kestab 2 aastat, kuid kuna Covid-19 teeb tõenäoliselt ka meie projektis olulisi muudatusi (ennekõike reisimise osas), siis on suur tõenäosus, et palume projekti abikõlbulikkuse ehk elluviimise perioodi pikendada, et võimalikult paljud mobiilsused siiski ellu viia. 

Õpilastel on projektis võimalus arendada kõnelemise oskusi, parandada keeleoskust. Lisaks tutvutakse kirjanduslike ja mittekirjanduslike teostega, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu kultuur, kliimamuutused ja tehnoloogia mõju ning mis rikastavad nende üldisi teadmisi ja avardavad silmaringi sallivuse, teiste inimeste ja rahvaste mõistmise osas tänapäevases maailmas. Loodetavasti leiavad osalejad nii erinevat tegevuste kui teiste riikide õpilastega koostöö kaudu, et lugemine võib olla lõbus ja niisuguse võtmeoskuse arendamine projekti tegevuste kaudu loob võimaluse elukestvaks õppeks tulevikus.

Õpilastel kujuneb läbi projektis osalemise, uute töömeetodite kasutamise, silmaringi laienemise ja uute sõprade saamise kaudu eduelamus.

Projektis osalemine suurendab õpilaste õpimotivatsiooni ja keeleoskust ning annab vahetu praktilise kogemuse kaudu võimaluse näha oma töö tulemusi.

Projekti tehniline üldkoordinaator Raatuses on arendusjuht Rene Leiner ja projekti pedagoogilised koordinaatorid õpetajad Mai Torim ja Mailiis Meitsar.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Lingid ja seotud uudised:

TITLE projekti kokkuvõttev brošüür

Ivana Brlić-Mažuranić muinasjutu "Stribori mets" ainetel projekti osaliste koostöös valminud graafiline muinasjutt

TITLE nädal Portugalis pani vahepunkti ühele pikale perioodile Raatuse ajaloos (peatselt ilmumas)

TITLE õpilastega Portugalis (fotogalerii, peatselt ilmumas)

TITLE Portugali õppimisnädala video 1 

TITLE Portugali õppimisnädala video 2 

Väike Itaalia linnake lummas oma tohutu külalislahkusega

TITLE projektiga Itaalias (fotogalerii)

TITLE Itaalia õppimisnädala video 1

TITLE Itaalia õppimisnädala video 2

Töine õppimisnädal Portugalis inspireeris õpetajaid

TITLE õpetajatega Portugalis (fotogalerii)

TITLE õpetajate õppimisnädalal toimunud häälekoolitus (video)

Meriseaga Horvaatia kool võõrustas meid taas  

TITLE projekti avakohtumine Horvaatias (fotogalerii)

Erasmus+ projekti TITLE õppimisnädal Horvaatias (video)

Muinasjutu "Stribori mets" ainetel valminud näidend (video)

TITLE projektiga Horvaatias - üks elu lahedamaid kogemusi

Video TITLE Horvaatia õppimisnädalast õpilastega

Õpilaste Horvaatia õppimisnädala fotogalerii