Õpetajate päev on alati teetähis, kus silmapaistvamaid õpetajaid ja tähelepanu väärivaid tegusid kõikide silmapaaride ees tunnustada võetakse. Raatuse koolipere liikmetest pälvisid Tartu linna aasta õpetaja tiitli viis õpetajat (vt alumist fotot). Lisaks neile tunnustati ka tervet kooli oktoobrikuus toimuvate projektipäevade eest, mis pälvis aasta haridusteo tiitli.

Pühendunud õpilasele

Üle 20 aasta lapsi õpetanud ja aasta klassiõpetajaks pärjatud Luule Vaht pälvis auväärt tunnustuse ennekõike oma jäägitu pühendumise eest õpilasele. Ta näeb last kui tervikut ning oskab paindlikult iga õpilase arengusse panustada.

Luule tundides on hubane ja sundimatu tööõhkkond. Õpetajal on arusaadavad ja ühtsed kokkulepped õpilastega, vastastikku austatakse neid. Ta toetub õpetades lapse kogemusele kui vundamendile, millele laotakse peale uus teadmine koos ühise motivatsioonivälja tekitamisega uue teema või küsimuse vastu.

Luule on pälvinud ka lapsevanemate armastuse. Ta räägib meelsasti õppe eesmärkidest ja tagamaadest, õppekorraldusest, hindamispõhimõtetest. Õpilase kohta antav tagasiside õpilasele ja lapsevanematele on laitmatult põhjalik, mõtestatud ja selge. Õpetajana rõhub ta õpilase loomulikule huvile ja ärksusele, mitte võistluslikkusele.

Iga laps on isiksus

Aasta klassijuhataja nime võib nüüdsest uhkusega kanda inglise keele õpetaja Aire Rillo. Ta on tegus, loov ja tähelepanelik klassijuhataja, kes on võitnud õpilaste usalduse ja keda töökaaslased kõrgelt hindavad. Tema nõudlikkus koos hea huumorimeelega loob õpilaste jaoks pingevaba ja motiveeriva õhkkonna.

Aire peab oluliseks, et õpilastel oleksid teatud traditsioonilised väärtushinnangud ning nad oleksid viisakad, sõbralikud, hoolivad, lugupidavad ja arvestaksid teistega. Need on ka omadused, mida Aire oma õpilastes igapäevaselt arendab. Oma klassis tegutseb ta põhimõttel, et igaüks on isiksus.

Õpetajana peab Aire eriti väärtuslikuks just neid hetki, mil ta saab õpilastega silmast-silma ja südamest-südamesse rääkida. Õpilastega suhtlemisel tuleb olla väga aus ja avameelne. Just nende omadustega on õpetaja Aire Rillo võitnud oma klassi laste usalduse.

Koos oma klassiga võtab Aire alati aktiivselt osa kooli- ja klassivälistest tegevustest, samuti on ta osalenud paljudes välisprojektides. Klassijuhatajana on ta alati olnud ise aktiivne kaasalööja. See on aidanud tugevdada klassi ühtsustunnet. Oma loovuse ja avatusega uutele ideedele on Aire oma õpilastele ja kolleegidele suurepäraseks eeskujuks.

Uuendustele avatud optimist, kes on alati olemas

Inimeseõpetuse ja inglise keele õpetaja Tiina Tirgo pälvis tunnustuse aasta põhikooliõpetaja kategoorias. Tiina on innustunud õpetaja ja klassijuhataja, kes jõuab iga õpilaseni ja on nende jaoks alati olemas. Ta on armastatud nii õpilaste, lapsevanemate, kolleegide kui vilistlaste seas.

Õpilased peavad Tiinast väga lugu ja saavad temaga hästi läbi. Lastega suheldes jääb Tiina alati rahulikuks ja peab last endale võrdväärseks vestluspartneriks.

Tiina on osav suunaja ja innustaja ning õpetab lastele edasises elus vajalikke oskusi, sealjuures näiteks tähtaegadest ja kokkulepetest kinnipidamist. Tiina iseloomu ilmestab õiglustunne, abivalmidus ja ausus, mis kumab läbi ka õpetajatöös. Ta märkab õpilaste andeid ja võimeid ning loob neile arenguvõimalusi. Olles innustunud ja uuendustele avatud, on ta õpilaste vaimne suunaja ning maailmapildi kujundaja. Ta toetab õpilasi ja ergutab neid diskussioonidele, seab õppeprotsessis esile õppija huvid.

Aineõpetajana pöörab Tiina suurt tähelepanu õpilaste intellektuaalsele ja emotsionaalsele arengule, õpetades läbi oma aine ka inimeseks olemise alustalasid üldisemalt. Õpilastele läheneb ta individuaalselt ja arvestab nende õpistiile, pakkudes tunnis igaühele midagi, mille kaudu õpitavast enese jaoks selge pilt luua.

Tiina optimistlik meel ja siirus teevad temast imetlusväärselt sooja suhtleja ning hinnatud meeskonnaliikme, kes on töökaaslastele eeskujuks. Lisaks õpetajatööle on Tiina aktiivselt tegev Raatuse kooli tervisenõukogus.

Lapsel peab olema koolis hea ja hooliv keskkond

Aasta suunaja innustava tiitli pälvis Raatuse kooli õpiabi õpetaja Marje Poll, keda tuntakse kui suure südamega ja väga empaatilist inimest. Ta on nii kolleegide kui ka õpilaste ja lapsevanemate poolt väga hinnatud professionaal.

Üks Marje olulisemaid rolle on silla loomine kodu ja kooli vahel. Tema tööstiilile on iseloomulikud hea suhtlemisoskus, positiivsus ja tasakaalukus. Oma tundide läbiviimiseks on Marjel sageli olnud vajadus õppematerjale jõukohastada või ise koostada.

Marje jaoks on väga oluline õpilaste toetamine ja nende probleemide õigeaegne märkamine. Laps peab tundma, et teda väärtustatakse. Mõnikord võib kuluda päris palju aega, enne kui laps endasse taas uskuma hakkab. Marjel leidub alati jõudu abivajaja julgustamiseks ja õnnestumiste eest kiitmiseks.

Saksa keelega läbi elu

Lisaks tänagi koolis toimetavatele inimestele pääses hinnatute hulka ka Raatuse kooli kauaaegne saksa keele õpetaja Imbi Mesila, kelle jaoks on saksa keele ja kultuuri viimine lasteni üheks suureks missiooniks.

Ta on teinud seda aastaid ning neid, keda ta selle positiivse pisikuga nakatunud on, ei jõuaks keegi kokku lugeda. Imbi on ka ise läbinisti positiivne ja optimistlik inimene, mis ei ole jäänud märkamatuks ei lastele, ega nende vanematele. Seda kui oluline õpetaja isiksus võib olla näitab seegi, et mitmed vanemad valisid Raatuse kooli saksa keele õppe justnimelt tänu õpetaja Imbile.

Koolis töötamise kõrvalt on Imbi leidnud aega ja tahtmist tegeleda ka lasteaialastega. Kaks aastat tagasi pälvis Raatuse kool Euroopa keeleõppe tunnuskirja programmi «Varajane saksa keel» eest. See näeb ette saksa keele õpetamist juba lasteaias ning mille eestvedaja koolis oli justnimelt Imbi. Varajase keeleõppe programmi läbiva tegelase jänkupoiss Hans Hase sünnipäevade lõbusas vormis tähistamine, kus osalemas sadu lasteaialapsi, on olnud alati suuresti just tema õlul.

Lisaks on Imbi alati kaasa löönud saksakeelse lauluvõistluse Lautstark läbiviimisel. Imbi on olnud aktiivne ka kooliväliselt. Ta kuulus aastaid Eesti saksa keele õpetajate seltsi juhatusse ning on jätkuvalt tegutsemas hinnatud giidina turismireisidel.

Üks kõigi ja kõik ühe eest!

Tegelikult pälvisid lisaks eelmainitutele tunnustuse ka kõik teised koolipere liikmed. Nimelt sai aasta haridusteo tiitli kooliseinte vahel rohkem projektipäevade nime all tuntud üritus.

Raatuse koolis on järjepidevalt arendatud kõikvõimalikke projektipõhiseid tegevusi, mille üheks lipulaevaks on olnud oktoobrikuus toimuvad projektipäevad „Õppida on huvitav ehk igas aines on ainest!“

Kahe aasta eest ellukutsutud ning oktoobrikuu kahe päeva jooksul toimuvatel projektipäevadel saavad kõik kooli õpilased valida endale meelepärased õpi- ja töötoad, kus õpetajad ning külalised viivad läbi erinevaid praktilisi ja õpetlikke tegevusi.

Selle tulemusena moodustub pea 500 õpilasega koolis kahe päeva peale ligi 1000 erinevat tunniplaani. 2014. aasta projektipäevadel toimus kokku 70 erinevat õpi- ja töötuba, mille vahel õpilased valida said.

Suurim innovatsioon selliste päevade korraldamisel ongi väga suur varieeruvus ning valikuvõimalus. Lisaks ei ole õpitoad mitte ühe klassi ega isegi kooliastme põhised, vaid koos tegutsevad eri klassidest ja eri vanuses õpilased.

Projektipäevad on üks osa Raatuse kooli üldisest kuvandist, kus oluline roll on õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamisel ning sellel, et õppimine oleks igaühele tore tegevus.

Üritus on leidnud head vastukaja nii õpetajate kui õpilaste poolt. Valik antud tagasisidest on leitav siit. Lisaks on saadud ka päris head meediakajastust, mille ülevaadet saab lugeda siit.

Lõpetuseks soovime õpetajate päeva puhul palju õnne ja rõõmu kõikidele õpetajatele ning muidugi ka õpilastele, lapsevanematele ja kõikidele neile, kes kooliga moel või teisel seotud. See on meie kõigi ühine pidupäev.


Vasakult: Tiina Tirgo, Marje Poll, Imbi Mesila, Luule Vaht ja Aire Rillo. Fotod: Neeme Aria ja Rene Leiner