VALIK ANTUD TAGASISIDEST

ÕPILASED

Õppisin paremini suhtlema ja õppeaineid rohkem hindama.

Ma õppisin tegema koostööd teiste klassidega.

Õppisin meeskonnatööd.

Sain aru, et tiimitöö loeb.

Tuleb olla ikka julgem ja proovida erinevaid asju, mis isegi algul ei pruugi sulle meeldida.

Sain teada, et kool ei olegi nii igav koht ja et, grupitööd on veel toredamad kui arvasin, eriti kui oled koos sõbralike ja toredate inimestega.

Ma õppisin rohkem teistega suhtlema.

Ma õppisin rohkem töötama ja arvestama teiste inimestega.

Igas aines võib olla midagi huvitavat ja lõbusat.

Arvasin, et ei õpi kunagi ühtegi muusikainstrumenti mängima, aga üllatuseks sain teada kui lihtne on viisikannelt mängida.

Igas tunnis õppisin midagi uut.

Õppisin teisi kuulama, sain uusi sõpru, sain teada et meil on lahe kool!

Et ka teiste klasside õpilastega on samuti tore koos olla.

Projekti päevad olid mega ägedad. Neid võiks veel tulla.

Hea vaheldus tavalisele koolipäevale.

Oli lahe ja põnev. Polnud tavapäraseid tunde. Õppisin uusi lahedaid asju.

Töötoad olid huvitavamad kui tavalised koolitunnid.

Oli palju huvitavaid tegevusi. Juhendajad oli abivalmid. Väga palju lapsi võttis osa.

Õpitoad andsid uusi teadmisi.

Need päevad erinesid teistest koolipäevadest, sai proovida midagi teistsugust. Teiseks oli väga ilusti kõik info töötubade asukohtade, osalejate jne kohta välja toodud ja kui meelest või sassi läks midagi, sai vajamineva info ilusti teise korruse teadetetahvlilt järgi kontrollida.

Meeldis see, et projektipäevad olid tavalistest koolitundidest väga erinevad.

See oli lõbus ja huvitav kogemus

Vaheldus argipäeva, saab uusi tutvusi

Ei pidanud õppima, sai palju katseid tehtud, räägiti huvitavaid jutte.

Mulle meeldisin need 2 päeva, sest siis sai tundide aeg rääkida

See oli midagi teistsugust ja andis võimaluse tutvuda uute, huvitavate asjadega

Ei pidanud õppima ja kooliasju kaasas kandma, sai teiste õpilastega rohkem suhelda.

Ei olnud igav aeg läks kiirelt

Olid põnevad, huvitavad ja seiklusi täis.

Oli p6nev, huvitav ,sai palju uut teada ,sai ise kaasa teha ja oli l6bus.

Sai nalja, oli huvitav ja põnev.

Need olid lõbusad päevad, ei pidanud koguaeg lihtsalt istuma ja kuulama vaid sai midagi teha ja veel sellepärast, et oli tore vahetunni ajal teistega erinevate töötubade muljeid jagada.

Sai natuke õppimisest puhata, töötada rohkem paarides või gruppides ja, et vahepeal teha ka midagi teist peale õppimise.

Õppisin rühmatööd ja saime isikliku tunniplaani.

Meeldis ,sest kõik tunnid olid põnevad.

Lõbusamad kui tavalised koolipäevad.

Kogu aeg oli tegelikult põnev. 3. Juhendajad olid lahedad.

Töötoad on palju, palju...ägedamad kui tavatunnid.

Õpitoas ei olnud nii ranget korda kui tavalises koolitunnis.

Sain arendada ja ise välja mõelda erinevaid asju ja olla loomingulisem kui tavalistes koolipäevades.

Oli väga ära sisustatud ja ei hakanud igav.

Mulle meeldisid need kaks päeva sellepoolest et õpetajad olid toredad ja lõbusad sai katsetada erinevadid asju ja panna prooovile oma tarkust.

Õppida sai seda, mida tahtsid ja õppimine toimus lõbusamalt.

Kõik oli ettevalmistatud, huvitav, ei hakanud igav.

Projektipäevad võiksid olla enne igat vaheaega.

Polnud tunde, olid lahedad töötoad ja polnud kodutöid

Ma tahaksin,et need 2 päeva oleksid olnud natuke pikemad.

Kõik oli super, kõik meeldis, kõik oli tore.

Aeg läks nii kähku ja päev möödus väga kiiresti, need 2 päeva oleksid võinud pikemad olla.

Me saime enda kooliga üheskoos nautida neid kahte päeva.

Mulle meeldis vaadata kuidas kogu kool toimis ühtse tervikuna.

Mulle meeldis, et saime teistsuguseid asju teha, uusi asju õppida, olla koos teiste klasside lastega.

Meeldis see, et sain igasuguseid uusi asju teada. 2.Sain kooli peal ringi liikuda nagu 5 klass :) 3.Sain endale asju teha :)

Mulle meeldisid need 2 päeva, sest õpitoad olid huvitavad ja lõbusad.

Mulle meeldis teadusbuss 2. Olla teiste õpetajatega 3. Unenäopüüdjaid teha, mis kahjuks valmis ei saanud.

Mulle meeldisid need 2 päeva,sest ma sain sealt uusi teadmisi ja uusi asju.

Õppetööd ei pidanud tegema. Selle asemel sai huvitavaid asju teha. Töötoad olid huvitavad.

Ma sain palju uusi teadmisi.

Mulle meeldisid need 2 päeva,sest need olid esimest korda,sain teha põnevaid asju,mida ma varem pole teinud.

Mulle meeldisid need 2 päeva, sest sa tegeleda paljude erinevate asjadega ja paljud neist olid ka väga lõbusad.

Mulle meeldis, et ei pidanud niisama istuma ja õppima, vaid sai erinevates õpitubades erinevate toredate ja lahedate asjadega tegeleda.

Mulle meeldisid koogi küpsetamine, salati tegemine ja matemaatilised arvutimängud, sest neid tunde andvad õpetajad on minu lemmik õpetajad ja tunnid olid väga vahvad.

Mulle meeldisid need projektipäevad,sest need mängud olid lahedad.

Mulle meeldisid need 2 päeva, sest need olid väga huvitavad teemad ja päevad. Oleks tahtnud nendest kõikidest osa võtta.

Polnud tavalisi tunde, sai teistsuguseid teadmisi, oli lõbus.

Mulle meeldisid need 2 päeva, sest see erines tavalistest koolipäevadest ja seal sai nalja.

Mulle meeldis, et sain ise valida, millest tahan osa võtta ja tunnid olid üldiselt vabamad (võis rääkida teineteisega jne).

Mulle meeldib ise asju teha ja oli tore olla koos inimestega teistest klassidest.

Koolipäevad olid lühemad, tunnid ei olnud nii igavad, töötoad olid suuremalt oslat lõbusad.

Kooli tunde polnud, õpitoad olid huvitavad, Päeavad olid lühemad.

Mulle meeldis väga lippidest aluse valmistamine.Samuti meeldis T särgi tuunimine ja koeraga lugemine.

Meeldis, et sai üksinda ringi käia ja õiget tuba otsida ning sõprade tubades kokku saada.

Sai ise oma tunnid valida; 2. Et ei toimunud tavakoolipäeva tunde; 3. Uusi ja põnevaid asju sai teada.

Õpitoad, ringiliikumine.

Sai õppida uusi asju ja oli väga huvitav.

Päevad olid põnevad ja lõbusad.

Meeldis,sest sai uusi asju teada.

Sain teha midagi teistsugust koolis, mis erineb tavalisest õppimisest.

Need erinesid teistest koolitundidest samuti oli huvitav kuulata erinevaid õpetajaid.

Sai teha teisi asju mida ei saa muidu teha tavapärasel õppepäeval.

Sai uusi asju näha, oli huvitav.

Olid toredad õpitoad.

Mulle meeldis AHHAA teadusteater, ehtekarp endale ja teadusbussi teater.

Mulle meeldisid need päevad, sest seal oli palju tubasid.

Sai teha erinevaid tegevusi ja õppida uut ja põnevat.

Sai avastada palju uusi asju Sa teha midagi lõbusalt.

Oli väga huvitav ja ei olnud tavalisi koolitunde, vaid hoopis põnevamad tunnid.

Ei pidanud seljakotti kaasa võtma ja tegeleti lõbusate asjadega.

Õpitoad olid huvitavad ja erinesid tavalistest tundidest.

Meeldis, et õpetajat polnud juures ja sai palju asju ise otsustada.

Sain uusi teadmisi, töötoad mis sain meeldisid mulle ja arendasin ka suhtlemist teistega.

Tunde polnud õpitoad olid kõik hästi huvitavad.

Mulle meeldis see, et seeoli mõnes mõttes olid need nagu tavalised koolipäevad, aga samas ka mitte.

Mulle meeldisid need 2 päeva, sest tunnid olid huvitavamad, rohkem koostööd teistega, said arendada oma suhtlusvõimeid.

Päevad olid huvitavad ja isemoodi.

Ei olnud rutiinset tuni plaani oli väga põnev ja hariv.

Et olid teistsugused tunnid. Palju rohkem asju sai teada.

Klassid olid segamini ja erinevad õpetajad.

......et tunde ei olnud ja sai meisterdada

siis sai ise asju teha.

Tore oli uusi asju uurida ja ōppida

seal oli nii lõbus.

Sai erinevates klassides käia. Sai uute lastega tuttavaks. Meeldisid käelised tegevused.

see oli minu valik ,seal sain palju asju teada.

Seal olid vahvad töötoad. See oli minu jaoks esmakordne kogemus ja midagi uut ja huvitavat.

Mulle meeldis nende kahe päeva jooksul see, et sain oma silmaringi laiendada, sain uusi teadmisi ja sai teha asju mida tavalistes tundides ei tehta.

Mulle meedisid need 2 päeva,sest need olid lõbusad ja teistmoodi päevad.

Mulle meeldis projektipäevade juures, et sõpradega sai samal ajal tunnis rääkida kui midagi tegid. Siis meeldis mulle,et sai midagi rohkem teada. Ja mulle meeldis ka see, et õpetajad olid head.

Mulle meeldis kõige rohkem koolimaja peal ringi liikuda ja õppisin uusi asju.

Olid huvitavamad kui tavalised koolipäevad.

Mulle meeldisid need 2 päeva, sest need ei olnud päris tunnid, aga me õppisime palju uusi asju. Mulle meeldisid need 2 päeva, sest õpetajad tundusid palju lõbusamad. Mulle meeldisid need 2 päeva, sest neid asju ei pidanud tegema hinde peale.

Need olid huvitavad kuna erinesid tavalistest koolipäevadest. Samuti sain teada plaju huvitavaid asju näiteks kuidas teha õunakooki.

Sellel aastal oli väga palju kunsti ja loovusega seotud, see oli minule eriti meelepärane. Lisaks oli sellel aastal korraldatud nii, et enam-vähem kõik said töötubadesse, kuhu soovisid. (siiski vajab see veel tööd)

Seal sai kogeda midagi uut ja huvitavat ning palju erinevat

Mulle meeldisid need 2 päeva, sest sai midagi huvitavat teha.

Mul olid väga põnevad õpitoad

Küpsetamine meeldis

Et sai käia mööda erinevaid korruseid ja klasse.

Meeldis ,huvitav oli,õpisin palju asju

Mulle meeldisid kõige rohkem õpilaste ja õpetajate ettevõtlikus

Mulle meeldisid need 2 päeva, sest meil oli võimalus tegeleda asjadega mis meid huvitavad ja puhata tavatundidest.

Et sai ise oma kätega midagi teha., et sai uusi teadmisi ja sai proovida erinevaid tegevusi.

Oli põnev ja sai ise praktiliselt asju valmistada

Õppeaineid vaadeldi ja käsitleti erine nurga alt, kui tavaliselt ning iga õpilane sai ise valida, millisesse õpituppa ta tahab minna

... olid ägedad õpitoad, ise sai valida kuhu minna ja igasugu lahedaid asju teada ning koos olla erinevas vanuses õpilastega.

 

ÕPETAJAD-ÕPITUBADE LÄBIVIIJAD (Raatuse kooli õpetajad ja majavälised juhendajad)

Suurepärane korraldatus: Tabel, mida täita, oli selge ja lihtne (sellise andmemahu juures vähemalt küll), kõike, mida tarvis võis minna, oli võimalik organiseerida ja keegi ei krimpsutanud selle juures nina kui taaskord midagi küsima läksid.

Lastele anti võimalus ise valida (eelistada) õpitube (mis tegi klassijuhatajate elu kindlasti raskeks). Nii nad said tõepoolest lähtuda oma huvidest. Ja vaadata, kas ka tunniväline materjal neile huvi pakub.

Koos olid erinevad klassid. Näiteks minu toas võistlesid omavahel kõik klassid ja arvan, et väikestel õnnetunne võis päris hea olla, kui nad suurematest paremad olid. Lisaks aitab see kaasa eneseväljendusoskuse arendamisele, kui sa oled rühmas võõrama inimesega, kel on ka erinevad teadmised.

Noortel silmad särasid, endal oli huvitav, selline asi arendab laste loovust ja seda võiks rohkem teha.

Koostöö ja teistmoodi koostegemise kogemus - aktiivsed õpi ja õpetamismeetodid.

Meeldis korralduse täpsus (plaanid, reklaam, pressiga suhtlemine, tunniplaan, sildid ustel, õpetajate poolt ülesannete täitmine jne).

Emotsionaalne õhkkond, sõbralikkus, vastutulelikkus, positiivne arusaam ühisest ettevõtmisest. Mulle isiklikult väga meeldis see korraldus. Suur töö ja tegemine. Põnev.

Võimalus tegelda õpilastega väljaspool õppetundi.

Võimalus tegelda õpilastega, keda ei õpeta.

Võimalus kasutada oma loomingulisust.

Mulle meeldis, et õpetajad ja õpilased olid õhinal asja juures. Õpetajatena oli avastamisrõõmu, et vaat seda asja teeb see laps nii hästi. Tore oli, et õpitubades said kokku erinevate klasside õpilased, sest minu arvates sidus see meid ühtseks meeskonnaks. Oli väga fun :-)

Meeldis,et õpilastel oli vaba valik.Tulid need,kes olid huvitatud. Meeldis töötada 5. ja 6.kl. õpilastega,nende aktiivsus ja soov meisrerdada multifilmi alusel. Väga edukas töö videoga.

Konkreetsus korralduses: kindlad tähtajad Meeldis, et erinevate klasside ja vanuseastmete õpilased said võimaluse töötada koos teiste koolikaaslastega.

Tore, et kogu põhikool oli kaasatud. Meeskondlikud õpitoad võiksid jääda, arendab õpilaste omavahelist suhtlusoskust ning õpetab üksteisega arvestama.

Õpilaste loov lähenemine, mõnus atmosfäär ja huvitatud õpilased.

Väga tore oli tööd teha koos profesionaaliga, kindlasti peab ka tulevikus oma ala eksperte kooli kutsuma.

Meeldis korrektne ajakava, õpetajatepoolne kaasaaitamine.

Imestasin, et õpilased tegid väga tõsiselt plakateid. Kui varem meie õpilastele grupitöö ei istunud, siis nüüd tehakse seda juba hea meelega. Järelikult enda tehtud asi on ikka kõige parem.

Õpilastel oli lõbus! Õpilased tegid kõike õhinaga, näiteks 5. klasside õpilased ütlesid, et ei jõua ära oodata, kuna keemia neil algab. Osad õpilased, kes tavaliselt tunnis ei ole väga aktiivsed olid nüüd vastuootust vägagi aktiivsed.

Kindlasti oli väga oluline see, et iga õpilane ise sai valida endale koolitunnid. Nii oli enamasti kindlustatud, et tunnis on vaid asjast huvitatud õpilased.

Õpilased olid üldiselt huviga nõus võõrast inimest kuulama. Meeldis, et õpilased olid niisuguse tavalisest erineva päeva jaoks ette valmistatud - nad teadsid, kuhu olid registreerunud ja jälgisid asjalikult oma päevaplaane.

Igasugune teistmoodi koolipäev toob rutiinist välja.

Enamus õpilasi tundis end vabamalt ja oli kohe valmis koostööks. Vaba õhkkond ja sundimatu suhtlemine Veenduti, et saksa keele grammatika võib mängides olla päris lihtne.

Noore õpetajana sain siin kogemuse, kuidas väga erineva vanusega lastega korraga üldist korda hoida, lapsed ei olnud surutud raamidesse, aga sellegipoolest kehtisid mõningad reeglid, mida lapsed ka kenasti täitsid.

Kõike on võimalik teha ja organiseerida - vaja on vaid tahta!

Kõik oli ikka väga sõbralik, vaba, mis mulle väga meeldis. Selline võikski koolipäev olla, raamidest erinev.

Julge pealehakkamine on pool võitu. Hea koosmängu võib saavutada ka võõraste ja vahetundides halvasti käituvate õpilastega.

Sain julgust oma ideid ja mõtteid teoks teha.

Erinevad õpilased võivad erinevas olukorras teisiti käituda kui tavaliselt, positiivses mõttes.

Nagu õpetajatöös ikka, alati peab olema ka varuvariant ootamatuste jaoks. Minul õnneks oli olemas ja tean sellele ka tulevikus mõelda.

Sain aru, et tundi tuleb nii huvitavaks ja mitmekülgseks teha kui võimalik.

Teistsugune õpikeskkond tõstab õpetaja mainet.

Meeskonnatöö tõhusus sõltub igast (meeskonna) liikmest. Kui teha asju südamega (mitte stiilis - teeme midagi, saab kaelast ära), on tulemus kõiki osapooli liigutav (positiivselt ikka)!

Sain kinnitust, et kõige olulisem on pealehakkamine. Virisemine ei vii kuhugi.

Rohkem loovat lähenemist igapäevasesse õppetöösse.

Meeldis ühtekuuluvus, meeldis üksteise aitamine, toetamine, teineteise mõistmine, olime kõik ühe asja eest väljas õpilaste sõbralikkus, arusaam sellest päevast, nende suhtumine tegemistesse järgida - kui tahame, teeme ära.

Mõnus oli tutvuda uute õpilastega, keda poleks nagu koolis varem kohanud:) Hea oli kogeda, et mõned õpilased võtsid asja "lahedadalt". Õpilastega sai juttu aetud isegi mulle kasulikul teemal, nimelt DSD1 keelediplomi teema üle arutamisel. Uskumatult toredaid poisse oli, kes värvisid töövahendeid hindele 5+. (Tüdrukud teevad seda nagunii)

Meeldis ideede esitamise ja läbiviimise vabadus.

Tundus, et õpilased olid vahetundides rahulikumad kui tavalistel koolipäevadel. Ja alati on huvitav õppida juurde midagi uut!

Õpilased, kes osalesid õpitoas, olid positiivselt meelestatud. Töötati innukalt ja nauditi tulemust. Loovkirjutamine - räägiti avameelselt enda hirmudest selle teema puhul ning üheskoos ületati need mänguliselt. Meeldis samuti, et vaatamata paikapandud logistikale, oli võimalik hiljem teha korrektiive ja muudatusi, kui õpilane ise oli piisavalt aktiivne sekkuma. Paindlikkus oli seekord väga super!

Mitmekülgsust; vähemalt kahe õpetaja olemasolu ühes õpitoas. Lastel oli põnev, endal oli põnev, huvitav oli avastada teiste andeid.

Võimalikult erinevad ja huvitavad töötoad; palju majaväliseid külalisi - vaheldus õpsidele; töötubade praktiline väärtus ja seotus eluga.

Valikute rohkus spetsialistide kaasamine.

Praktiline ja elulähedane õppetöö pisut alternatiivses võtmes. Võimalikult palju lõimuv erinevate õppeainetega.

Meeldis teemade lai valik, igaüks sai nii lemmiktoa kui ka "kohustusliku" osa - kuid selle "kohustusliku" sai õpetaja ju ka lähtuvalt õpilasest kohustada, mis hiljem mitmel puhul osutus ka õigeks otsuseks :)

Majavälised inimesed toovad kaasa uudse lähenemise.

1) Teemade valik oli väga lai; 2) Korraldamine tundus väga asjalik, korraldajad ise ka põnevil ja aktiivsed; 3) Lapsed said ise valida, millistes töötubades osaleda tahavad

Meeldis see, et hästi paljudes õpitubades oli külas keegi väljaspoolt koolimaja, see muutis päeva ka minu kui õpetaja jaoks väga põnevaks.

Mulle meeldis, et kõikide õpitubade juhid ei olnud ainult meie kooli aineõpetajad.Ja mulle meeldis, et ei olnud tunde. Ja sai ise valida mis õpituba sa tahad ja ise endale tunniplaani koostada.

Õpilaste aktiivsus. Võimalus teha tunnivälist.

Sain töötada lastega, kes olid asjast huvitatud ja ei teinud seda sunniviisiliselt.

Töötoa läbiviijad said ise otsustada, mitu korda ja millise osalejate arvuga seda tuba läbi viiakse.

Oli meeleolukas sekeldamine. Töötuppa tulid lapsed, keda pakutud tegevus huvitas. Kõik õpilased olid haaratud.

Tunniplaanide kokkupanemise käigus oli hea võimalus õppida oma õpilasi rohkem tundma (kellele mis huvi pakkus, kompromissidele jõudmine jne). Meeldis ürituse rahastus, st vahendite pärast ei pidanud muretsema.

Tore ja südamlik vastuvõtt korraldajate poolt, vahva üritus lastele mis pakub nii vaheldust kui avastusrõõmu.

1. Korraldus ja abistamine. 2. Õpilased, ka need, kes olid minu juhitavasse töötuppa määratud, lustisid koosmängimist ja jäid rahule. 3. Sain tegelda õpilastega põhjalikumalt endale huvi pakkuva teemaga.

Meeldis, et sel aastal oli töötubade valik suurem, st ühel ja samal ajahetkel oli mu klassile välja pakutud rohkem kohti, kus olla, kui on õpilasi.

1. Korraga oli koos eri vanusega õpilased 2. Kaasatud oli ka algõpetus.

1. Lisaks õpetajatele olid kaasatud paljud töötubade läbiviijad väljastpoolt kooli. 2. Töötubade suur valik. 3. Osadel noorematel lastel olid tunniplaanid kaelas - hea ja kiire võimalus vaadata, kuhu minna ja mis tulemas on.

Lapsed ja õpetajad olid väga südamlikud ning abivalmid.

Tore ja soe vastuvõtt kooli töötajate poolt. Meeldiv üllatus oli kui läksin sööklasse sööma ja minult raha ei võetud. Aitäh :)

Töötubade päevade ettevalmistamist alustati varakult ja tööd tehti väga põhjalikult. Selline ettevalmistus tagab ürituse õnnestumise. Meeldis, et kaasati algklasse. Kui esialgu tundsin, et algklassides oleks võinud piirduda ühe päevaga - kartused, kas lapsed saavad liiklemisega suures majas hakkama, siis selgus, et kõik said hakkama. Meeldis, et kaasati inimesi väljaspoolt kooli.

Väga hea üleüldine korraldus ja laste eelnev motiveerimine, mis tagas ka hea osavõtu igas tunnis.

Meeldis, et õpilastel oli projektipäevade raames tore ja nad said tunda end nn mittetraditsioonilises koolitunnis vabalt. Kindlasti parandas üritus õpilastevahelisi, kuid ka õpetajate- ja õpilastevahelisi suhteid. Loodetavasti iga õpilane õppis midagi uut ja kindlasti saime me kõik kogemuse võrra rikkamaks.

See, kuidas lapsed olid elevil ja innustunud. Tore, et sai koostööd teha erinevates vanustes õpilastega (1.-9.klass).

Meeldis, et pakuti süüa :) Üldse olid toredad lapsed, kellega koos tegutsedes tuli ka endale palju energiat juurde. Tore oli ka see, et külalisi peeti meenetega meeles.

Õppisin palju. Kõige enam aga seda, et iga tegevus tuleb väga konkreetselt lahti mõtestada, samuti tuleb sellisel üritusel välja mõelda plaan B. Sain ka ainealaseid teadmisi.

Koostöö olulisus, mitmekesi tehes on asi huvitavam ja tulemuslikum.

Olin avatud ja olin valmis reageerima vajadusele.

Nägin motiveeritust, tahtmist tegeleda. Töötoas osalejatest tekkis uus kollektiiv, suhtlemise käigus asusid pisut suuremad õpilased väiksemaid juhendama. Oli hea võimalus õpilasi kuulata ja kuulamise käigus neid suunata.

Lastega on väga huvitav töötada, aga kindlasti peab teistmoodi lähenema kui täiskasvanutega.

Õppisin suhtlemist lastega, kuidas neile asi huvitavaks teha. Iga kohtumine on uus ja kõik lapsed on niivõrd erinevad.

Kogesin taas, et tuua koolipäeva midagi uut paneb silmad rohkem särama ja seda mitte ainult õpilastel, vaid ka õpetajatel. Mõne raputab ehk suisa letargiast üles ning ärgitab oma nina otsast kaugemale vaatama. Õppisin paremini tundma kolleege ning väärtustama head meeskonnatööd.

Õppisin veel paremini töötama algklassilastega.

Koos töötasid eri klasside õpilased. Õppisin veel paremini koostööd, tööjaotust, aja arvestamist.

Sain teada, kui rumal on üks õpetaja!

Igas aines on rohkem ainest kui esialgu tundub :)

Õppisin, et tegutsemist ei tohi jätta viimasele minutile ja oma tegevuses tuleb väga kindel ja põhjalik olla.

Õppisin aja oskuslikumat planeerimist.

Raamist välja tulemine on täitsa lubatud!

Õppisin meie õpilasi hoopis teistest külgedest tundma.

Isiklikult nägin kuidas erineva vanusega õpilased sama ülesannet lahendasid. Õppisin erinevate vanuste iseärasustega arvestama.

Tuleb kontrollida vajalike vahendite töökindlust ja kvaliteeti.

Meeldis olla pisut teises rollis kui muidu, tegutsemist eri vanusastme lastega.

Oskasin sel korral aega juba paremini planeerida. jõudsin arusaamale, et tuleb teha töötuba, kus õpilased saavad veelgi erilisemaid asju meisterdada, luua. Plakateid-postreid tehakse ju ka tunnis.

Esimesel päeval olin töötoas üksinda 20 lapsega - enam nii ei teeks, kahekesi oleks olnud parem juhendada ja abistada. Teisel päeval sain abilise ja oli palju parem.

Erinevas vanuses lastega on põnev töötada. Nii märkab nende erisusi.

Ma õppisin seda, et ajalugu ei olegi nii igav nagu kõik räägivad vaid seda saab teha läbi lõbusate asjade.

Esmakordselt tuli töötada 1. ja 2.klassi õpilastega.

Õpilased võivad olla loovamad, kui me oskame ette kujutada :) Kõik asjad, mida planeerime, ei pruugi õnnestuda meist mitteolenevatel põhjustel. Tuleb leida alternatiive, et mängida ümber esialgu planeeritu ja seekord tuli teha seda mitmel korral.

Kõige paremini töötab mõte - Ise teen, ise vastutan :) Annab võimaluse iseenda toimetamist üsna objektiivselt hinnata ja analüüsida ning leida aspektid, mida teeks teinekord teisiti.

Ära ainult jutusta, näita pilti ka!

Lapsed on need, kellelt õpid palju rohkem, kui raamatuid lugedes. Kuula laste soove!

--------------------------------------------------

Mõjust. Kahtlemata on iga tegevuse puhul ainsaks tema väärtuse kandjaks mõju, mida see tegevus omab. Seetõttu on ka antud ettevõtmise puhul seatud olulisele kohale selle mõju mõõtmine ja hindamine. Kahel järjestikusel aastal on peale projektipäevi korraldatud ulatuslik tagasiside küsitlus nii läbiviijate kui osalejate hulgas. Mida aasta edasi, seda enam on võimalik mõõta ka pikaajalist mõju.

Projektipäevade sisulised eesmärgid on õnnestunud täita.

-   Üle kolmveerandi osalejatest ning tervelt 91% läbiviijatest leidis peale projekti lõppu, et igas aines on rohkem võimalusi kui seda tavaline koolitund võimaldab pakkuda.

-   66% õpilastest leidis, et projektis osalemine suurendas nende õpihuvi, mis on väga hea tulemus.

-   79% õpilastest leidis, et neile meeldib rohkem uurida ja katsetada kui tunnis lihtsalt kuulata, mida õpetaja räägib.

-   Valdav enamus nii õpetajatest kui osalenud õpilastest rõhutasid ühistegevuste ja grupitöö olulisust õppeprotsessis.

-   Ligi 60% õpilastest ja 80% õpetajatest leidsid, et neile meeldib õppida rohkem siis, kui nad ei saa selle eest hindeid.

-   Nii õpetajad kui õpilased leidsid, et selline üritus parandab kooli mainet, suurendab ühtekuuluvustunnet ning aitab kaasa õpilaste ja õpetajate vaheliste suhete parandamisele.

-   Valdav enamus õpetajatest katsetab õpitubades tehtut ka hilisemas õppetöös, samuti  tehakse edaspidi õppetundides rohkem uurimist, mängimist ja katsetamist võimaldavaid  ülesandeid. Seda on kinnitanud nii õpetajate kui õpilaste küsitluste tulemused.

-   Projektipäevade üldise korraldusega jäid praktiliselt kõik väga rahule, mis on kahtlemata suurepärane saavutus.

-   Tervelt 95% vastanud õpilastest leidis, et selliseid päevi tuleb tulevikus korraldada kindlasti veel, ülejäänud jäid oma vastuses neutraalseks.

-   Õpi- ja töötubade läbiviijate hinnang korraldusele oli kas ainult väga hea või hea. 96% vastanute hinnangul olid enamik osalenud õpilastest asja kallal suure huvi ja innuga.

Kusjuures kõikide olulisemate mõõdetud indikaatorite puhul oli 2013-2014. aastate võrdluses märgata positiivset trendi.

Sellised päevad võimaldavad õpetajatel näha oma õpilasi hoopis teise nurga alt ning polnud harvad juhused, kus õpetajad nägid õpilastes, kelle potentsiaali nad tavatunnis ei olnud suutnud lõpuni avada, hoopis uusi külgi ning oskavad seda tulevikus õppeprotsessis ära kasutada (väidet „ma oskan nüüd paremini näha üksikute õpilaste erinevusi ja läheneda neile loomingulisemalt“ kinnitas 60% vastanud õpetajatest).

Kindlasti ei tohi alahinnata selle ettevõtmise mõju kooli kui terviku toimimisele. Projektipäevad on pannud õpetajaid palju enam omavahel suhtlema ning koostööd tegema. Tegemist on olnud omamoodi meeskonnakoolitustega, mille mõju kooli kui meeskonna toimimisele on raske ülehinnata.