31. märtsist kuni 11. aprillini viibis meie koolis vahetusõpilasena Kiviõli I Keskkooli üheksanda klassi õpilane Rauno Põld (fotol).

Tegemist oli järjekordse VeniVidiVici programmi raames toimunud õpilasvahetusega, mis selgi korral väga edukaks osutus. Rauno kiitis väga oma klassikaaslasi, kes teda väga soojalt vastu võtsid ning isegi lõpureisile Saksamaale kaasa kutsusid, kuid paraku olid tal omad plaanid juba tehtud.

Ka õppetöös läks vahetusõpilasel kenasti. Rauno kõige suuremad kiidusõnad pälvisid eesti keele õpetaja Endla Kaar, tehnoloogiaõpetaja Tiiu Laid ning inglise keele õpetaja Mai Tõnisoo (alumisel fotol koos Raunoga). Kuna Rauno endagi kindel siht ja soov on tulevikus ajalooõpetajaks saada, siis neilt kolmelt oli tal kahe nädala jooksul kõige enam õppida. Ennekõike just sellest vaatevinklist, kuidas õpilased õppima ja kaasa töötama saada, kuidas igaühele vastavalt tema võimetele läheneda, kuidas õigel ajal nalja teha ning tunni tempot muuta.

Ka õpetajad kiitsid Raunot kui väga püüdlikku ja tublit noormeest. Rauno õpetajaks saamise soovi kinnitab ka fakt, et ta on vabatahtlikuna võtnud endale kohustuse olla abiõpetajaks õpilastele, kellel on ühes või teises aines raskusi. Tundub uskumatuna, aga tema ühe nädala tegemiste hulka kuulub tervelt 8-9 koolitunni ulatuses saksa keele ja ajaloo õpetamist endast aasta noorematele õpilastele. „Kõik sai alguse sellest, kui paar õpilast tuli minult keemias abi küsima, ja nii see läks,“ ütleb Rauno ise. Lisaks sellele jõuab ta olla abis Lüganuse valla lehe toimetamisel ning sinna artiklite kirjutamisel.

Kuna Rauno on enda koolis aktiivne õpilasesinduse juhatuse liige, siis pakkusid talle siingi suurt huvi meie esinduse tegemised. Ta osales nende koosolekutel ja suhtles palju ka mitteformaalselt. „Enamiku vahetunde veetsingi õpilasesinduse ruumides, kus mind suurepäraselt vastu võeti. Leidsin sealt ka palju uusi sõpru, kellega tegime juba plaane ka tulevikuks. Näiteks on kavas minna üheskoos tudengilaulupeole,“ ütles Rauno.

Nii Rauno kui ka Raatuse koolipere liikmed jäävad teineteisega ka tulevikus suhtlema ning, mine tea, äkki näeme me aastate pärast terast ja laia silmaringiga noormeest oma koolis ajalugu õpetamas.