Tartu Raatuse Kooli õpilased osalevad rahvusvahelises projektis "Rõõmus lugemine/Joyful Reading", mille käigus valmib uuenduslik ja põnev arvutipõhine õppemäng. Projektis osalevad lisaks koolid Lätist, Leedust ja Rootsist ning üks Leedu infotehnoloogia organisatsioon.

Eesmärk on valmiv mäng integreerida partnerkoolide õppeprotsessi ning levitada mängu ka laiemalt, ennekõike Põhjamaades ja Balti riikides. Mängu teema valivad osalevad õpilased ise. Ainsaks tingimuseks on, et see peab põhinema ja olema seotud mõne huvitava raamatuga.

„Kõik lapsed väärivad võimalust õppida lugemist armastama. Meie projekti peamiseks eesmärgiks on kasutada 12-14 aastaste laste lugemisharjumuse tekitamiseks uusi meetodeid ja innovatiivseid tehnoloogiaid. Kuna suur osa nende maailmast on täna nutitelefonides ja tahvelarvutites, siis on see paratamatu," ütles projekti peakoordinaator Inga Žemaitienė,  Jovaras progümnaasiumist, Šiauliaist, Leedust.

Me kõik teame, et raamat on inimese parim sober, mis aitab kaasa teadmiste arengule, arusaamisele, pakub meelelahutust ja lõõgastust. Samas numbrid näitavad selgelt lugemuse vähenemise tendentsi.

"Lugemisoskuse arendamine on võib-olla kogu hariduse kõige tähtsam faktor. Lugemine on teadmiste tõlgendamise ja kinnistamise peamisi tööriistu. Lugemisoskus loob lastele aluse nende tulevasele õppimisvõimele. Samas kahaneb iga aastaga nende õpilaste arv, kes raamatuid loevad ning kellele see tegevus meeldib," ütles Raatuse kooli arendusjuht Rene Leiner, kes koordineerib projektiga seotud tegevusi Eesti poolel.

Kiirelt areneva tehnoloogia tingimustes on selge, et just digitaalne maailm peidab endas uusi võimalusi lugemise osas. Tänapäeva noorsugu võib suisa nimetada arvutiga koos sündinuteks. Arvutimängud, internet, tahvelarvutid, nutitelefonid on lahutamatuks osaks nende elust.

Projekti käigus toimub 4 kohtumist, üks igas partnerriigis. “Mõistagi tehakse hulgalistelt tööd ka kohtumiste vahelisel ajal. Siis toimub õpilaste ja õpetajate vaheline koostöö läbi e-kirjade, Skype’i konverentside ja muude elektroonsete vahendite,” sõnas  Vera Lapkovska Riia Põhjamaade Keelte Humanitaarkoolist. Ta lisas, et kuigi projekti eesmärk on väga ambitsioonikas, siis kindlasti on see ka tulemuste saavutamisele stimuleeriv.

Kõik osalejad loodavad, et lisaks tugevale ja loodetavasti pikale koostöösuhtele, mis projekti elluviimise juures tekib, aitab project tõepoolest kaasa ka lugemise ja võõrkeelte õppimise populariseerimisele. Ja seda mitte ainult projektis osalevate, vaid laiema ringi õpilaste hulgas.

"Valmiva õppemängu väga oluline eelis on see, et ta saab internetis (Facebook) kõigile vabalt kättesaadavaks ning teda saab tulevikus endale sealt vabalt alla laadida ning oma õppeprogrammidesse integreerida," ütles Elisabeth Olsson Vålbergi koolist (Rootsi).

Tartu Raatuse Kooli õpetajatest on hetkel projekti läbiviimisega seotud Aire Rillo ja Tiina Tirgo.

Projektis osalemise vastu näitasid huvi üles 22 õpilast. Esimese ülesandena valmistavad nad projekti logo kavandid, millest osalevate õpilaste ja õpetajate poolt valitakse välja kaks parimat. Kindlasti oli palju abi kunstiõpetuse õpetaja Raimond Lepiste põhjalikust ülevaatest, mille ta õpilastele logo teemal andis.

Ka kõik teised partnerkoolid panevad välja kaks kavandit, mida siis omakorda hindavad juba kõik projektis osalevad õpilased. Sealt valitakse välja projekti ametlik logo. Järgmine projekti koordinaatorite veebikonverents toimub 4. detsembril.

Projekti lõpp on planeeritud 2015. aasta maikuusse ning seda finantseeritakse Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.

Projektil on ka oma pidevalt täienev kodulehekülg, mis avaneb siit.