Tunniplaan 2017/2018. õppeaastal (kehtib ALATES 08.01.2018)

Pikapäevarühma päevakava 2017/2018. õppeaasta II poolaastal

Söögivahetunnid 2017/2018. õppeaastal:

2. klassid + 3.a klass söövad: 10:35-10:55 
1. klassid söövad: 10:55 - 11:15
3b + 4. klassid söövad: 11:30-11:50
5.-6. klassid + 7.a klass - 11:20-11:40
7.b + 8.-9. klassid - 12:15-12:35