Sel kevadel teist korda toimunud Raatuse kooli 1.-4. klasside lastele mõeldud nuputamispäev sai seekord nimeks Vürfel. Iga lahendatava ülesande jaoks oli kokku lepitud kindel aeg ning mõned ülesanded olid pusimiseks üksi, mõnede puhul sai arutleda ja lahendada koos rühmakaaslastega. Võitjad olid kõik osalejad. Iga nuputamispäeval osaleja sai kleepsu ning suu magusaks.

Võistluse peakorraldaja Tiina Vinki sõnul tekkis pealkirja mõte sellest, et kaasneb ju vürfli veeretamisega ootusärevus ning silmade arvu teadasaamisega tuleb teha otsuseid, kust ja kuidas mängus edasi toimida. Lisaks mõnikord hulk võidurõõmu ning mõnikord törtsuke kaotuskibedust.

Nii ka nuputamispäeval, kus päeva jooksul tuli läbi käia „täringu erinevad küljed“ ehk lahendada peastarvutamise- ja nuputamisülesanded, sudokud, tangramid, tiku- ja tekstülesanded või veebipõhine Kahoot.

Liiguti erinevaid trajektoore pidi. Näiteks kolmandate klasside lapsed tegutsesid vahepeal paralleelklasside klassiruumides sealsete õpetajate juhendamisel. Kõige nooremad õpilased mängisid vahepeal arvutiklassis Kahooti ning viimane tegevus oli hoopis õues tikuülesannete lahendamine.  

See kõik õpetas oma tegevuse ja aja planeerimise ning kaaslastega arvestamise oskust. Kogu päeva jooksul olid lapsed hästi aktiivsed ja tragid.

Iga ülesande lahendamisele järgnes kontrollimine. Mõnes klassis oli kontroll-leht lahendajatele laual, mõnikord kontrolliti rühmas koos, mõni ülesanne andis ise lahenduse.

„Tagasisidena oli tore kuulda, kuidas sudokude lahendamisel hüüti: nüüd sain ma aru, kuidas sudoku laheneb! Rõõmu teeb ka see, et näiteks tangramid olid populaarsed ka järgmistel päevadel,“ ütles Tiina Vink.

Edasist mängurõõmu pakuvad kõikidele lastele lauamängud, mis projekti raames soetati.

Nuputamispäev sai teoks tänu Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt rahastatavale õppekava rakendamist toetavate projektide konkursile ning viiendiku kuludest kattis Tartu Raatuse Kool.


Stenar Henberg ja Krtistlin Vana tekstülesandeid lahendamas.