4.a klassi tublid lapsed, lapsevanemad ja klassijuhataja osalesid juba teistkordselt projektis, mille käigus kogutakse lõpuni põlenud teeküünalde alumiiniumtopse, vältimaks nende sattumist prügimäele. Sel korral koguti kokku 10896 topsi, mis andis Tartu koolide arvestuses väärika teise koha.

Projekt “Küünlaümbriste jaht” on mõeldud 1.-6. klassi õpilastele üle Eesti ning selle ellukutsuja on Eesti suurim jäätmekäitleja Kuusakoski AS.

Eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust keskkonnasäästlikku käitumisestning selgitada noorema astme kooliõpilastele taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise vajalikkust. Vaatamata sellele, et teeküünla alumiiniumümbris kaalub kõigest grammi, ei lagune see prügimäel või looduses kunagi.

Teadmine, et kokku kogutud alumiiniumist saab pärast ümbertöötlemist uus limonaadipurk või lausa lennuki detail, innustas ka 4.a klassi juba teistkordselt selles toredas ettevõtmises kaasa lööma. Klassijuhataja Kirsti Alliku sõnul olid lapsed juba sügisel elevust täis ning alustasid kogumist kohe kui kogumisaktsiooni algus välja kuulutati.

„Ühiselt seati eesmärgiks eelmise aasta tulemus, 7635 küünlatopsi,  ületada.  Igaüks andis omapoolse panuse ning lõpuks lõid ettevõtmises kaasa peale õpilaste ka nende pered, suguvõsad, vanemate töökaaslased ja sõbrad.  Kogusime kokku 10896 küünlatopsi, mis andis üldarvestuses 21. koha, Tartu koolide arvestuses aga tubli teine koht,“ ütles Allik.

Kokku osales sel aastal kogumise kampaanias üle 6300 õpilase 142st koolist ja 350st erinevast klassist ning üheskoos hoiti ära üle kahe tonni alumiiniumi sattumise prügimäele.

Kampaania korraldaja, Kuusakoski AS brändijuhi Mari-Liis Kallismaa sõnul olid nii õpilased kui ka õpetajad ülimalt usinad. “Ootasime sel korral tulemust umbes 800 000 ümbrise kanti, kuid meie õpilased on nii tublid, et suutsid kokku koguda ligi 1,5 miljonit ümbrist. Eesti koolinoored näitavad, et kui võimalus antakse, ollakse väga keskkonnateadlikud ja -säästlikud,” ütles Kallismaa.

Järgmine “Küünlaümbriste jaht” on plaanis korraldada ka järgmisel, 2015/2016 õppeaastal.