16. veebruaril toimus kooli raamatukogus 1.-6. klasside õpilastele mõeldud etluskonkursi „Ellen Niiduga Midrimaal 2015“ esimene koolisisene voor. Kahes vanuserühmas osutusid sel korral maakondlikku vooru väljavalituteks Karola Purga (1.b) ja Bettina Päri (5.b).

Kokku osales konkursil 11 last. Esmalt pidid kõik lugema ühe Ellen Niidu sulest pärit luuletuse ning seejärel juba enda valikul ka teise luulepala. Žürii, kuhu kuulusid emakeeleõpetaja Endla Kaar, raamatukoguhoidja Eha Valge ja arendusjuht Rene Leiner, hindas kõikide esitlusi kõrgelt ja tõi välja igaühe tugevused.

„Lõplikku valikut oli tõepoolest väga keeruline teha, sest võrdseid kandidaate oli mitmeid. Kuigi võitjateks võib pidada kõiki tublisid etlejaid, siis lõpuks tuli valik siiski langetada ning sel korral said selle au endale Karola ja Bettina,“ ütles žürii esimehena toimetanud Leiner.

Karola võitis publiku ja žürii südamed Ellen Niidu luuletusega „Eks ole“ ja Leelo Tungla luuletusega „Miks?“. Tema puhul hinnati ennekõike väga head artikulatsiooni, kus iga sõna oli selgelt väljaöeldud ja mõttega tajutav ning etlejale möödapääsmatut suurepärast intonatsiooni. Sellele lisandus ka väga hea esinemisnärv ja kõlav hääl, mida oli lausa lust kuulata. Eriti arvestades fakti, et tegemist on alles esimeses klassis käiva tüdrukuga.

Bettina esitas samuti Ellen Niidu „Eks ole“ ja teiseks Lehte Hainsalu luuletuse „Kui ma ükskord juua tahtsin“. Tema puhul oli tunda juba kogenud lavanärvi, sest on ta koos oma kaksikõega üsna tihe esineja meie erinevatel aktustel ja üritustel. Siis küll enamasti laulu või pillimänguga. Sellele lisandus väga ilmekas ja selge tekstiga suurepärane esitlus.

Kokkuvõtteks sobivad kenasti Ellen Niidu enda sõnad, mida ta esi­mes­tele Mid­ri­maa etlus­kon­kursi las­tele ja juhen­da­ja­tele 2009. aasta keva­del lausus: “Romaane tuleb lugeda. Aga luu­le­tusi peab lugema. Mul on rõõ­mus meel, et nii pal­jud kir­jan­dus­hu­vi­li­sed on seda tai­ba­nud.”

Etluskonkursi koolivooru korraldasid õpetajad Jane Kukk ja Maila Jürgenson, kes on saatuse tahtel ka maakondlikku vooru pääsenud õpilaste juhendajad. Soovime omalt poolt Karolale ja Bettinale kõike paremat ka järgmiseks vooruks.

Juba viiendat korda toimuva üleriigilise Ellen Niidu loomingule pühendatud etluskonkursi on ellu kutsunud Tapa Vallavalitsus, Linnaraamatukogu ja Tapa Valla Kirjandusklubi. Võistlus toimub üle aasta kevadise koolivaheaja esimesel esmaspäeval Tapal, kus Ellen Niit on aastatel 1938–1943 koolis käinud.

Fotogaleriid konkursil esinenud lastest saab vaadata siit.