Maikuu viimased nädalad tõid kolmel päeval koolimajja Vireo laste tervisekooli meeskonna, kes testis enda loodud tervisemängu koos algklasside lastega. Pilootprojekti finantseeris Hasartmängumaksu Nõukogu.

Projekti vedaja ning tervisekooli juhi Merle Leineri (alumisel fotol esireas keskel) sõnul on neil võimalus mängu kümme korda testida.

Iga korra järel tehakse vahekokkuvõte ja analüüsitakse, mis läks hästi ja mida saab paremaks teha.„Lõpptulemusena peaks sündima lõbus ja õpetlik tervisemäng, mis toetab õpilaste tervisekasvatust,“ ütles Leiner. 

Kui tavapäraselt hakkab mäng olema kaheosaline, kus esmalt lahendavad õpilased erinevaid terviseteemalisi ülesandeid ning seejärel toimub lastega arutelu, siis Raatuse koolis olid päevad poole pikemad. Nimelt arutati lastega ka tervisekooli sisu ja nime üle ning joonistati plakateid. Nii aitasid lapsed ise kaasa tervisekooli tulevaste tegevuste kujundamisele.

Plakatitel kujutasid lapsed neid tegevusi, mida nad ise tervisekoolis teha tahaksid, ehk oma unistuste tervisekooli. Iga rühm rääkis, mida neile tervisekoolis teha meeldiks. Näiteks sooviti, et lapsed rohkem sporti teeksid ja tervislikult sööksid.

Mäng ise aga seisnes erinevates „jaamades“ ülesannete lahendamises. Ühes jaamas tuli mõelda sellele, kui palju peab jooksma või hüppama, et ühest kommist saadud energia ära kulutada. Et seda omal nahal ära proovida, pandi lastele külge pulsivööd ja -kellad ning saadeti liikuma. Lapsed pidid muuhulgas ära arvama, mitu porgandit võib ära süüa, et saada sama palju energiat, kui on ühes kõige väiksemas kartulikrõpsu pakis. Samuti tuli etteantud joogid suhkrusisalduse järgi kolme gruppi jagada. Lisaks lahendati veel muidki põnevaid ülesandeid.

Pärast mängu lõppu tehti klassis päevast kokkuvõte. Arutati läbi mängu ülesanded ning see, mida lapsed neist õppisid ja teada said. Iga osaleja sai päeva lõpus diplomi ja väikese tervisliku ampsu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastab Vireo laste tervisekooli juht Merle Leiner:

Millega tervisekool tegeleb?

Tervisekooli eesmärk on laste liikumisaktiivsuse suurendamine ja mõistliku tervisekäitumise kujundamine.

Millest tekkis idee luua tervisemäng?

Püüame leida loovaid lahendusi, kuidas tervise teemasid lastele huvitavamaks teha. Koolitundides jääb vahel puudu praktilistest näidetest ja läbiproovimisest, et mõista, mida tähendab näiteks see, kui laps sööb ära ühe kommi. Kui kauaks sellest energiat jagub? Mis juhtub, kui süüa ära terve pakk kommi? See on vaid üks näide.

Kui palju olete tänaseks saanud juba katsetada ja millised on olnud edusammud-järeldused-mõju?

Oleme tervisemängu teinud viis korda. Selle aja jooksul on täienenud nii ülesannete valik kui juhised lastele. Oleme õppinud mängu ülesandeid paremini planeerima, et tervel klassil oleks korraga tore ja huvitav ning ei tekiks pikki ootamispause.

Oleme saanud lastelt tagasisidet selle kohta, millised ülesanded on kõige ägedamad ja millised mitte. Kõige toredam ülesanne ongi laste arvates kommi energiakulu mäng, kus saab pulsikella kasutada. See on põnev. Lisaks saab veel joosta ka. Lapsed tahavad tegelikult liikuda küll, aga see peab lahe olema.

Milliseks hindate saadud kogemuse põhjal meie kooli õpilaste terviseteadlikkust, nende huvi selle teema vastu?

Lapsed, nii nagu ka täiskasvanud, on teoorias reeglina päris tublid. Lahendavad kenasti kõik ülesanded ära, aga kui kohvikusse lähevad, siis ostavad ikka saiakesi. Harjumuste kujundamine on märksa keerulisem ja aeganõudvam töö ja siin on väga oluline roll nii perel kui koolil. Kui igapäevaselt klassi ees ei käi, siis vahel kipuvad elementaarsed asjad ära ununema ja hea on need jälle meelde tuletada, rutiiniks muuta. 

Päeva lõpuks olid alati kõik õpilased rahul. Neljanda klassiga oli alguses veidi keeruline, ei saanud vedama. Nad ütlesid päeva lõpus ise ka, et neil polnud suurt usku, et päev võiks huvitav tulla, aga kui mänguks läks, siis lõid silmad särama.

Mida meie lapsed teile kõige enam õpetasid?

Meie õppisime kõige rohkem ülesannete osas oma aega planeerima ning mängu juhiste täpsustamist. Õpetajad andsid head tagasisidet meie vajakajäämistele, nt kuidas paremini grupitöös lapsi juhendada nii, et liiga suureks lärmiks ei läheks. Tänu sellele, et mina ise need päevad kaasa tegin, oskan kindlasti oma noori kolleege paremini juhendada, täpsemini ja kiiremini tüüpilised kitsaskohad välja tuua.

Lõpetuseks ehk mõni soovitus, kuidas jõuda sinna, et laste tervisekäitumine koolis paremaks muutuks.

Peame tervisekoolis väga oluliseks laste ärakuulamist – mida nemad ühest või teisest teemast arvavad ja mida rääkida tahavad. Mõnusat kambavaimu on vaja tekitada, siis on neil koos lihtsam tervislikke valikuid teha. Ühest korrast rääkimisest ei piisa, tuleb pidevalt meelde tuletada ja laste tervisekäitumist analüüsida, kuni kujunevad harjumused.

Laste tervisekoolist saab täpsemalt lugeda siit või vaadata-kuulata siit.

Fotomeenutus toimunust avaneb siit.