Tervise Arengu Instituudi 4.–12. klasside õpilastele suunatud suitsetamisvastane ennetusprogramm "Suitsuprii klass" lõppes õnnelikult neljale Raatuse kooli klassile. Nendest edukaimaks osutus 8.a klass (alumisel fotol), kes pälvis Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonnalt auhinna kui enim aktiivset tervislikku eluviisi toetavaid tegevusi läbi viinud klass Tartu linnas.

Klassis terviseedenduse hingeks oleva klassijuhataja Ülle Variku (fotol) sõnul osaletakse programmis juba teist aastat järjest. Auhinnaks saadud disc-golfi mängimise võimalus Tartu dendropargis kulub kindlasti peale väsitavat kooliaastat kõikidele marjaks ära.

Tartu linnas alustas sel õppeaastal programmis 56 klassi ja 1202 õpilast ning lõpetas edukalt 51 klassi ja 1117 õpilast, kelle hulka lisaks meie 8.a klassile kuulusid ka 6.a, 7.a ja 7.c klass ning nende tublid klassijuhatajad Tiina Hallik, Maigi Astok ja Tiina Tirgo.

Väärika auhinna tõid 8.a klassile päris eripalgelised tegevused ning just seda hindab klassijuhataja ka kõige suurema mõjutegurina. „Eks see on komplekt igapäeva eluolus õpilaseks olemisest, suhtumisest, hinnangutest, hoolimisest, õppimisest ja sportimisest. Minu kui klassijuhataja põhieesmärk on olnud ühtse, sõbraliku ja kokkuhoidva klassikollektiivi vormimine – üks kõigi ja kõik ühe eest,“ ütles Ülle Varik.

Klassi õpilased on tublid nii akadeemilise õppeedukuse poolest, kooli esindamisel erinevatel spordivõistlustel, olümpiaadidel ning õpetajate ja kooli õpilasesinduse korraldatud üritustel. Kõikidel õpilastel on oma lemmikhuvialad – muusikast ja kunstist kuni batuudihüpete ja ratsutamiseni välja. Tervislik eluviis väljendub ka väga väikeses puudumiste arvus.

Klassijuhataja sõnul toimib edukalt ka suhtlus vanematega, kus olulisel kohal on märkamine ja usalduslik õhkkond, vastastikune mõistmine ja abistamine. Et lisaks tervele kehale kuulub inimeseks olemise juurde ka terve vaim, on õppeaasta jooksul ühiselt külastatud mitut kultuuriüritust, näiteks Põhjamaade Sümfooniaorkestri kontsert ja erinevad teatrietendused. Koos sõpradega Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist käidi märtsis ka ekskursioonil Saksamaal.

„Suitsuprii klassi“ programmi peamine eesmärk on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja noorte seas. Samuti motiveeritakse seeläbi tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma, toetatakse tubakavabadust kui eluviisi ning aidatakse vähendada noorte suitsetamist ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimist.

Programmist saab lähemalt lugeda siit