17. aprillil toimus Tartu Kivilinna Gümnaasiumis ülelinnaline 4. klasside õpioskuste olümpiaad. Meie kooli võistkond koosseisus (fotol vasakult) Liana Lass, Jaak Sootak, Piret Herja, Eduard Kuus ja Linda Maria Saar saavutas olümpiaadil II koha.

Õpilasi juhendanud õpetaja Jane Kukk rääkis, et võistlusülesannetes tuli kasutada erinevaid õpioskusi. Pearõhk oli otsitava teabe leidmisel, määratlemisel ja selle käsitlemise oskusel. Ülesannete lahendamiseks pidi leidma sobiva raamatu või muu allika, tundma erinevate eakohaste teatmeteoste ülesehitust, suutma infot leida ka tundmatust teosest. Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitati tekstina, helilindilt, tabelina, piltide ja skeemidena.

Ülesandeid lahendati 4 erinevas töötoas – keeletoas, kultuuritoas, elava matemaatika toas ja keskkonnatoas. Töötubades (v.a ühes) oli ülesandeid rohkem kui võistkonnas õpilasi ja lahendamiseks aega 30 minutit.

Mõned huvitavamad ülesannete teemad: lastelavastused, olümpiamängud, näitus „1906“, ostutšekid, morse, Maarjamaa, reisimine, loodusteadlane aias, putukateadlane, keskkonnateadlane, kokandus ja veel muudki – kokku 23 ülesannetega lehte, millest mõned olid ka kahepoolsed.

„Lapsed olid väga tublid! Eesmärk oli toimida ühtse võistkonnana, osata omavahel ülesandeid jagada ja tegevusi planeerida, aidata ja arutleda – see õnnestus suurepäraselt,“ ütles Jane Kukk kokkuvõtteks. Lisaks temale juhendas lapsi ka õpetaja Tiina Vink.