Emakeelepäev on eestlastele oluline tähtpäev. Sellest ajendatuna tegelesid õpilased nädala jooksul erinevate keele- ja kultuuriteemaliste ülesannetega.

Meie koolis on juba tavaks saanud pidada emakeelepäeva raames koolisisene 7.-9. klasside kõnevõistlus ning sellega seoses käis tihe töö ka eelmisel nädalal. Võistluseni on jäänud loetud päevad ning valmistumine selleks kestab veel.

5.-6. klassid arutlesid mõistete „Eestimaa“ ja „eesti keel“ üle ning panid oma ausad ning otsekohesed mõtted ka paberile kirja. Valitud kirjutisi saab lugeda kooli 3. korruse väljapanekul.  On huvitav ja mõtlemapanev lugeda noorte arutlusi meie kodumaast ja emakeelest, arvestades, et just nemad  on need, kes neid kahte väärtust tulevikus edasi arendavad.

Emakeelepäeva nädalal laiendasid õpilased silmaringi ka teemakohase viktoriiniga, milles pidid vastama erinevatele keele-, kirjanduse- ja kultuuriteemalistele küsimustele. Näiteks pidid õpilased meenutama riigilipu värvide tähendusi; arvama, milline keel on meie kirjakeele aluseks; ja kirjutama, kes tõi meie keelde õ-tähe.

„Nagu iga võistluse puhul, kerkis ka siin õpilastes teatav võidujanu ning kuuldes õigeid vastuseid, kilkasid ja hõiskasid paljud. On tore, kui niisugused ülesanded õpilasi siiralt rõõmustama panevad,“ ütles viktoriini eestvedanud õpetaja Veronika Uibo.

Emakeelepäevale pühendatud tegemiste raames kirjutasid 5.-9. klassid 100 sõna tööd.  Õpilastele jagati õigekirjaliselt keerulised sõnad enne töö toimumist õppimiseks ning ainetunnis pidid nad õpetaja dikteerimisel kirjutama korrektselt levinumaid võõr- ja omasõnu.

Siinkohal on hea meel teatada, et 100 sõna töö sooritasid veatult järgmised õpilased:

Kristel Valmas (7.b)
Johanna Hansing (8.c)
Mari-Liis Kangro (9.a)
Annabel Loorits (9.b)
Anastasia Karjagina (9.b)

Palju õnne tublimatele ning head emakeelepäeva!