Teisipäeva, 4. märtsi hommikul kogunesid kõik 1.- 3. klasside õpilased ja õpetajad aulasse, et saada osa etluskonkursi „Ellen Niidule mõeldes“ meie kooli lõppvõistluselt.

Üles astusid viis klasside kõige paremat etlejat - Meribel Vahtre (1.a), Mia Raud (1.b), Marta Näripä (2.a), Laura- Liisa Otsmaa (2.b) ja Grete Sulp (3.b).

Algõpetuse õppetooli juht Mare Kiisk rääkis, et eelmiste nädalate jooksul õppisid ja harjutasid lapsed teksti selgelt ja väljendusrikkalt esitama.

Iga klassi parim esineja sai võimaluse koolikaaslaste ette astuda. Lisaks luuletusele tuli ettekandmisele ka üks Ellen Niidu proosapala. Luuletuse oli iga esineja ise valinud.

„Tekstide mõtte paremale edasiandmisele aitasid kaasa sobiva meeleolu väljendamine, selge diktsioon, paras tempo, mõttekohtadesse jäetud pausid, kuulajatele silma vaatamine. Esinemiste kordaminekule aitas kaasa publik, kes kuulas tähelepanelikult,“ ütles Kiisk.

Kõik 5 etlejat said kooli poolt tunnustuseks meene.

Rõõmsa, selge ning siira esitusega paistis teiste hulgast silma Meribel Vahtre (fotol), kes läheb kooli esindama 11. märtsil Kivilinna gümnaasiumisse ülelinnalisele etluskonkursile "Mõeldes Ellen Niidu suurele sõnakunsti maalritööle".

Fotosid noortest etlejatest näeb siit.