Teisipäeval, 18. veebruaril toimus Tartu Tamme Gümnaasiumis Tartu linna 8. klasside vene keele olümpiaad, kus Raatuse kooli võistkond koosseisus (fotol vasakult) Anastasia Kaurson, Adriana Kruusa (mõlemad 8.c) ja Milena Gerasimova (8.b) saavutas vene emakeelega õpilaste arvestuses esikoha.

Kui alguses oldi aulatäie osalejate hulgas isegi veidi hirmul, siis algne pinge asendus kiirelt hea tuju ja rõõmsa meelega. Tüdrukute sõnul olid ka õpetajad väga sõbralikud. Olümpiaadi käigus pidid võistkonnad lahendama kokku 11 ülesannet ning meie neiud kogusid 138st võimalikust punktist tervelt 129.

Adriana sõnul oli enamik ülesannetest lünktekstid, kuhu pidi leidma õiged sõnad, puuduvad sõnalõpud jms. Milenale jäid meelde ülesanded, kus tuli etteantud sõnade ja vastuste järgi ise küsimusi koostada. Lisaks ka ülesanded, kus segamini aetud sõnade järjekorraga lausetes kord majja tuli lüüa. Anastasia ütles, et raskeimaks osutusid sõnade käänamisega seotud ülesanded.

„Mina arvan, et ega raskeid ülesandeid nende jaoks tegelikult polnudki,“ ütles lapsi juhendanud vene keele õpetaja Tatjana Ivanova. Teiseks juhendajaks oli tema kolleeg Natalia Kuvšinova.

Igal juhul oli olümpiaad meie kooli tütarlastele üks väga rõõmus ja meeldejääv üritus, kus lisaks tööle, sai ka kommi süüa ning parajalt nalja. Just selline, nagu õppimine olema peab – lõbus, huvitav ning positiivseid elamusi pakkuv. Ka kõike seda tagantjärele meenutades kippus tüdrukutele ikka ja jälle naer huultele tulema. Eks rõõm viibki inimesed sihile.