Veebruari esimesel nädalal selgusid Raatuse kooli 4.-5. klasside õigekirjaolümpiaadide parimad. Võitjateks osutusid (fotol vasakult) Karel Somelar (5.b) ja Jaak Sootak (4.b).

Olümpiaade korraldanud õpetaja Maila Jürgensoni sõnul koosnes töö kahest osast, ortograafiast ja interpunktsioonist, millest esimese kaal oli teisest kaks korda suurem.

Ortograafia osas oli vaja teada võõrsõnade tähendust ja osata kirjutada nii neid kui ka eesti oma sõnu. Töö teises osas tuli kirjavahemärgistada tekste ja määrata, kas tegu on liht- või liitlausega. 

Tulemuste poolelt tõi Jürgenson eriliselt esile Jaak Sootaki, kelle punktisumma oli viie punkti võrra suurem 5. klasside parimast. Samuti oli tähelepanuväärne see, et kui vanemate õpilaste (6.-9. klass) hulgas leidus esikolmikus peamiselt tüdrukuid, siis nooremate hulgas olid selgelt esirinnas poisid.

Tulemused:

4. klassid

1. Jaak Sootak (4.b)
2. Steven Noorsoo (4.c)
3. Liana Lass (4.a)
4. Laura Kaseorg (4.c)
5. Hanna Kaldmaa (4.a)

5. klassid

1. Karel Somelar (5.b)
2. Carl Kaiser Kiidjärv (5.b)
3.-4. Emili Geherman (5.b)
3.-4. Marie Reinmets (5.a)
5. Karl Markus Mäekivi (5.a)