2. klasside õpilastele mõeldud mälumängu Mõtteragin järjekordne hooaeg jõuab oma väärika kulminatsioonini 23. jaanuaril kell 12:00, mil Tartu Raatuse Kooli aulas toimub võistluse finaal.

„Sel korral on Mõtteragin väikest viisi juubelihõnguline, sest toimub juba viiendat korda," ütles võistluse mõtte algataja ja läbiviija, Tartu Raatuse Kooli klassiõpetaja Tiina Vink.

Esimeses voorus, mis toimus juba novembris, osales 37 neljaliikmelist võistkonda Tartu linnast ja maakonnast. Osalevaid koole oli kokku 19.

Traditsiooniliselt lahendasid võistkonnad esimeses voorus ülesandeid oma kodukoolides, Google Docs keskkonnas. Tiina Vink ütles, et õpilased vastasid kolmekümnele küsimusele pooleteise tunni jooksul.

„Küsimused hõlmasid valdkondi alates lasteraamatutest ja lõpetades päevakajaliste teemadega. Sinna vahele jätkub nii sõnavara ja nuputamist, Eestit ja Tartut, loodust ja sporti kui ka muusikat ja ameteid. Seejärel tegi karm, kuid õiglane žürii otsuse ning 2. voorus jätkab mängu 20 võistkonda. Kõiki mängijaid autasustasime meene, väikese maiustuse ning tänukirjaga," selgitas ta.

Mõtteragina mälumänguvõistluse eesmärkideks on suunata last ümbritsevat maailma lahtiste silmadega nägema ning nähtu-kuuldu üle arutlema nii pereringis kui klassikaaslastega. Samuti on oluline kujundada oskust häälestada end ülesandega toimetulemisele ja näha meeskonnatöö vajalikkust. On hea, kui õpilane oskab kasutada õpitut erinevates kontekstides ning probleeme lahendades.

Tiina Vink'i sõnul on võistluse teine voor üles ehitatud Kuldvillaku põhimõttel: „Iga meeskond valib teema, milles ta end kõige kindlamalt tunneb, kõik võistkonnad vastavad kirjalikult ning teema valijad ka suuliselt. Küsimuste teemad püsivad muutumatutena terve turniiri vältel."

Iga vastus annab maksimaalselt 1 punkti. Kahes voorus osalejate punktid liidetakse ning selgub lõplik paremusjärjestus. Kogu kontrollimine ning andmete sisestamine toimub jooksvalt mängu ajal ning mäng lõppeb autasustamistseremooniaga.

1.‒6. koht pälvib diplomi ja auhinna; 7.‒20. koht tänukirja ja auhinna. Juhendanud õpetajaid peetakse meeles Raatuse kooli kunstiringi laste valmistatud väikese meenega. Vastavalt reeglistikule on esimesed 6 kooli automaatselt registreerunud ka järgmise aasta mängule.

Mõtteragina toetajad on Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, Haridus- ja Tugiteenuste Keskus ning Tartu Raatuse Kool.