Esmaspäeval, 28. oktoobril avati Tartu Raatuse Kooli teise korruse galeriis Ahto Tali (fotol) näitus „Maailma inimeste külastused". See koosneb 46 lehele joonistatud 1276 erinevast portreest. Kujutatud on inimesi 202 riigist ja piltide tegemiseks kulus pea 2 aastat.

 

Ahto Tali on Tartu Herbert Masingu kooli vilistlane ning käesolev on talle järjekorras juba neljas isikunäitus. Huvi tema mahuka ja aeganõudva töö vastu on olnud suur, mis teeb Ahtole endalegi suurt rõõmu.

„Vaatajatele on meeldinud portreed inimestest, keda kujutasin oma fantaasiareisil. Mõte sellise töö teostamiseks tekkis peale Sloveenia reisi, sest tahtsin väljendada oma tundeid ja mõtteid. Jätkasin reisi oma fantaasias ja kohtusin paljude erinevate riikide inimestega, nende kultuuri ja igapäevase elu-oluga," ütles Ahto Tali ja lisas, et meedia tähelepanu annab võimaluse veelgi suuremale rahvahulgale oma töid tutvustada. „Tänu Tartu Postimehe artiklile ja Ringvaate saatele saavad inimesed teada rohkem minu elust ja tegevusest," sõnas Tali.

Näituse ülespanekuga seoses kuuluvad tänusõnad Herbert Masingu kooli kunstiõpetajale Mare Kuusikule. Raatuse kooli õpetajatest olid näituse korraldamisega seotud Mare Kiisk ja Mariana Jürimäe.

Näitusel on lisaks esteetilisele küljele ka selgelt hariduslik külg. Seda saab käsitleda õppevahendina, mis õpetab maailma riike, riigilippe, rahvuste eripärasid ja seoseid kultuurilooga.

Siit leiate lingi ka Tartu Postimehes ilmunud loole.  Ja siit avaneb "Ringvaate" eetris olnud lugu Ahtost.

Ahto Tali