17.-18. oktoobril 2013.a. toimuvad Tartu Raatuse Koolis õpilasi arendavad projektipäevad "Igas aines on ainest". Tavaliste koolitundide asemel toimub kahe päeva jooksul 40 erinevat töö- ja õpituba ning seda 136 erineval korral. Kokku osaleb neis ligi 250 5.-9. klassi õpilast. Tegevused ei ole klassipõhised, vaid igal õpilasel on sel päeval täiesti individuaalne tunniplaan.

Õpi- ja töötubade teemadering on väga lai. Lamenukk animatsioonist kuni saalihokini, vahele maamõõtmist, jäätise- ja veekokteilide valmistamist, viisikandle mängu, teadusbussi etendusi, improvisatsioonilist teatrit ja lahingu imitatsiooni. Tutvutakse erinevate looduskooslustega ning toimub leiutajate õpituba. Valmistatakse trikimänge, tekstiilist poekotte ja liivakellasid ning tehakse teatrit.  Õpitakse kasutama šabloontehnikat ja antakse vanadele asjadele uus elu ja välimus. Lauldakse ja tutvutakse elektrikitarri põneva sisemaailmaga. Lisaks mitmeid huvitavaid võistlusi ja mänge.

Projektipäevad lõpevad kahe toreda üritusega kooli aulas. Esmalt esitlevad tuntud eesti kitarristid Ain Agan ja Andre Maaker kümmet erinevat kitarri ja kitarri sugulaspilli ning mängivad iga pilliga ühe pala läbi kitarrimuusika ajaloo. Punkti paneb aga teadusbussi meeskond, kes korraldab suure teadusmöllu.

"Mõte sai alguse sellest, et tahtsime õpilastele tavalise koolipäeva asemel pakkuda lihtsalt veidi vaheldust. Idee kasvas aga kahepäevaseks ürituseks, kuhu on kaasatud valdav enamus meie õpetajaid ning päris mitmed külalised. Õpitubade läbiviijaid on Eesti Teadusagentuurist, Peipsi Koostöö Keskusest ja mujalt. Saalihoki õpituba viivad läbi professionaalsed treenerid. Kuna igal õpilasel on sel päeval oma tunniplaan, siis mõistagi oli selle maatriksi koostamine paras peavalu, aga saime lõpuks kenasti hakkama," ütles projektipäeva üldkoordinaator, Tartu Raatuse Kooli arendusjuht Rene Leiner.

Projektipäevade eesmärgiks on õpilaste õpimotivatsiooni, õpihuvi ja silmaringi leiandamine kõikides õppeainetes ning näidata, et igas aines on rohkem võimalusi kui seda tavaline koolitund võimaldab pakkuda. "Eesmärk on võimendada seeläbi õpilase huvi ka õppeainete vastu, mis tunduvad talle keerulised või igavad. Kindlasti arenevad ka õpioskused, sest töötoad võimaldavad lastel uurida ja katsetada, arendada taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni," lisas Leiner.

Õpilased said eelnevalt valida endale meelepärased tegevused ning saavad sel päeval enamasti olla koos kaaslastega, kellega nad tavalisel koolipäeval ühes klassis ei viibi. Integratsioon on nii klasside kui klassiastmete vaheline. "Mõnes õpitoas on koos kõiki - alates viiendatest, lõpetades üheksandate klasside õpilastega. Tahame näidata, et õppimine ei ole üheski aines igav. Oleme planeerinud nii, et suur osa tegevustest eeldavad osalejatelt omavahelist suhtlemist ja koostööd, mille poole ka kogu igapäevane õpe liigub," sõnas Tartu Raatuse Kooli direktor Toomas Kink ning lisas, et iga õppimine toimub reeglina koostegemise ja suhtlemise kaudu, mis aitab kaasa ka õpilaste sotsiaalsetele oskuste arengule.

Tavalisest töörutiinist erinev päeva sisu võimaldab tekitada väga positiivse õppekeskkonna, kus ei toimu tavapärast hindamist, mistõttu võib paljudele õpilastele see õpisituatsioon olla turvalisem, meelepärasem ja efektiivsem. Kindlasti integreerib see kogu õpilaskonda, millega kasvab ka kooli ühtne identiteet.

Suurem osa projekti eelarvest kaetakse Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt õppekava rakendamist toetavate projektide raames. Viiendik eelarvelistest kuludest on kooli enda kanda.
------------------------
Vt ka fotosid toimunud sündmusest:

1. päev
2. päev