5. oktoobril, rahvusvahelisel õpetajate päeval anti Tartus üle üleriigilise konkursi "Eestimaa õpib ja tänab" auhinnad. SA Innove, Haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Haridustöötajate Liidu koostöös juba kolmandat korda toimuval tunnustusüritusel osales aasta klassiõpetaja kategoorias parimate hulka arvatuna ka Tartu Raatuse Kooli õpetaja Helina Mugra.

Kui Helinat ühe lausega kirjeldada, siis ega seda väga lihtne teha polegi. Algõpetuse õppetooli juht  Mare Kiisk sõnastas selle lause järgnevalt - Helina julgeb mõelda suurelt ja suudab enesekindlal viisil oma mõtteid ellu viia.

Loetelu tema tugevatest külgedest ja panusest õppetöösse võib kirjutada kaugelt pikema kui see uudisnupp siin võimaldab. Ühe olulisena võib kindlasti mainida tema eestvedaja rolli kujundava hindamise rakendamisel.

„Helina juhtimisel toimus 2012.- 2013. õppeaastal mitu kogemustundi algklassides õpetavatele õpetajatele, kus ta tutvustas kujundava hindamise põhimõtteid, julgustas õpetajaid kasutama ja õpetas valmistama hindamismudeleid. Helina on kolleegidele pakkunud välja mitmeid omaloodud hinnangu andmisel kasutatavaid mudeleid ja on praegugi kujundava hindamise üks koolisisene ekspert ja initsiaator," ütles Mare Kiisk.

Helina paistab silma aktiivsusega laste arengu igakülgsel toetamisel. Lisaks klassiõpetajatööle tegeleb Helina ka inglise keele õpetamisega nooremas kooliastmes. Õpetajatöös peab ta kõige olulisemaks õpetaja isiksust ja eeskuju, mille kaudu õpilaste väärtushinnanguid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid käitumisviise kujundada.

„Helinal on kaasaja õpetajale äärmiselt vajalik ja möödapääsmatu omadus - ta ei õpeta, ta õpib ning teeb seda koos oma õpilastega. Ja kindlasti ei muutu Helina saadud tunnustusest uhkeks või tähtsaks, vaid on ikka sama positiivne, avatud ja mõistev" sõnas kooli arendusjuht Rene Leiner.

Kolme parima Tartust pärit aasta klassiõpetaja hulka arvatud Helina suudab õpilastele pakkuda meeldejäävaid elamusi koolitööst, tegutseda, rõõmustada ning avastada koos õpilastega. Kolleegide hulgas on ta hinnatud mõtleva, avatud suhtlemisviisiga ja mõtestatust otsiva õpetajana. Ka lapsevanematega  on Helinal vastastikune usalduslik koostöö. Ühesõnaga hea õpetaja selle sõna kõige lihtsamas ja tähtsamas tähenduses.