Eriala: inglise keele ja inimeseõpetuse õpetaja põhikoolis
E-post:
 tiina.tirgo@raatuse.tartu.ee