Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
6.a klass õppeprogrammil „Muld elukeskkonnana”
Kolmapäev, 31 Mai 2023

Õpilased liiguvad iseseisvalt kella 8:25ks Tartu Loodusmajja (Lille 10, Tartu).
8:30-10:45 õppeprogramm „Muld keskkonnana”.
Pärast õppeprogrammi liigume koos kooli ja alates 4. tunnist jätkub tavapärane koolipäev.

Õppeprogrammi läbinud õpilane:
• oskab kasutada mullapuuri mullaproovi võtmiseks ja stereomikroskoopi nii elusa kui elusate objektide vaatamiseks;
rühmitada ja määrata välistunnuste alusel abimaterjali toel selgrootuid; kirjeldada juhendi abil elusorganisme.
• tunneb vähemalt viit mulla selgrootut; mulla huumushorisonti välimuse järgi.
• teab mulla koostist ja tüüpe; et enamus mullaelustikust on väga väike ja väga arvukas; et pinnase temperatuur on sageli erinev õhutemperatuurist ja selle põhjust; millest koosneb ja kuidas tekib turvas.
• mõistab mulla elusa ja eluta osa vastastikuseid suhteid, mullaorganismide olulisust mulla huumusekihi tekkel ja mullaviljakuse loomisel; mulla olulisust ökosüsteemi toimimises ja aineringes.

NB! Kuna osa õppeprogrammist toimub õues, siis riietuda ilmastikule vastavalt. Võta kaasa vahetusjalatsid, sest Loodusmajas ei ole lubatud käia välisjalatsitega.

Aktiivõppeprogrammi rahastab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond.

Õpilasi saadab õpetaja Elina.

Lisainfo:
 Elina Tsäko