Vali keel

3.a klassi õppeprogramm "Väikeste viikingite jõeretk"
Wednesday, 31 May 2023

Õppeprogrammi viib läbi Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia.

Seotud 3. klassi õppekavaga. Programmi eesmärgid: Õpime jõe- ja järveelustikku tundma, eelkõige veeputukaid. Õpime kahva kasutama, veeputukatega ümber käima ja neid määrama.

Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm jõel sõites: Tutvustatakse ohutust puudutavaid teemasid vee peal olemiseks ning selga pannakse päästevestid. Soovi korral saavad osalejad selga panna soojad viikingikeebid.
Sissejuhatus muinasaega, kes olid ja mida tegid viikingid, Eesti seos viikingitega, laeva tutvustus.
Ülevaade jõgedest ja järvedest, nende kujunemisest ja tähtsusest inimesele läbi aegade (asulate teke, toit). Mage vesi vs soolane vesi. Jõgede ja järvede elustik, üldülevaade (kalad, putukad, taimed). Eutrofeerumine, veekogude säästev majandamine.

Praktiline pool programmist viiakse läbi jõe kaldal: Kahvame ja määrame veeputukaid, abiks on nii putukate pildid kui luubid. Teod ja karbid. Mõõdame veetemperatuuri ja pH-d. Programmi lõpus teeme õpitust kokkuvõtte.

Hommikul toimuvad kaks esimest tundi. Sööme ja kell 10:45 hakkame kooli juurest liikuma – Raatuse tn – Kivi tn – Emajõe kallast mööda – Lodjakoda. Programm algab 11:30 ja kestab 1,5 tundi. Tagasi kooli juurde u kell 13:45.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Mare Leivo

 

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820