Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
7.c klass Tartu Loodusmajas õppeprogrammil "Elurikkus ja selle muutused tänapäeval"
Kolmapäev, 09 Juuni 2021

Programmi lühitutvustus:

Õppeprogrammis osalejad saavad teadmisi liikide levimisest Maal minevikus ning tänapäeval kliimamuutuse valguses, liikide omavahelistest suhetest, Maal aset leidnud suurtest liikide väljasuremislainetest ning inimese osatähtsusest liikide levimisel. Õpilased läbivad kaheksa praktilist tööpunkti, saades teadmisi ohtlike võõrliikide levimise ning mõjust kohalikele kooslustele, tutvuvad ohustatud liikide kaitsetegevusega euroopa naaritsa näitel, tutvuvad Tartu loodusmajas elavate lemmikloomadega, kellest osad liigid kuuluvad samuti ohtlike võõrliikide nimekirja. Praktilise tööna läbitakse liikide levimise katse laeva ballastveega. Programmis kasutatakse ka loomanahku (hunt, rebane, kährik, mink, euroopa naarits) ja lindude (valgepõsk-lagle, mustlagle) topiseid.

Eesmärgid:

Õpilane
• Omab ülevaadet liikide levimisest Maal inimese tahtlikul või tahtmatul kaasabil kaugemas minevikus ja tänapäeval, sealhulgas seostest kliimamuutusega.
• Teab võõrliikide levimisega seotud mõisteid (bioinvasioon, introdutseerimine, naturaliseerumine, kohastumine jne).
• Tunneb tähtsamaid Eestis elavaid ja kasvavaid võõrliike ning nendega seotud probleeme.
• Saab ülevaate maailma ohtlikeimate võõrliikide TOP 100 liikidest.
• Saab ülevaate võõrliikidega võitlemisest ning edulugudest.
• Omab ülevaadet elurikkuse muutuste erinevatest põhjustest.

Marsruut ja ajakava:

Õpilased tulevad kooli tavapärasel ajal. Toimuvad esimesed 3 tundi, kuid 3. tunni ajal kell 10:45 suunduvad õpilased sööma. Seejärel liiguvad õpilased iseseisvalt kella 11:25-ks Tartu Loodusmajja (Lille 10). Õppeprogramm algab 11:30 ning kestab 3x45 minutit. Õppeprogramm lõppeb 13:45 ja sellega on koolipäev lõppenud. Õpilased suunduvad iseseisvalt koju.

NB! Õppekäigule tuleb kaasa võtta vahetusjalanõud.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Õpilasi saadab õpetaja Marika Säre.

Lisainfo: Aigrid Kõõra